Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 3. 1968)


Úloha č. 12

Dr. Arthur Mandler

I. cena

Československý šach 1956

Mat 5. ťahom (4–2)Kontrolná notácia: b. Kh4, Va2, Sb2, Sb5 (4), č. Kg6, Pa4 (2).


Riešenie problému č. 10: Zdanlivé riešenie. 1...Je7-d5 2.Je8-d6 Jd5:c7 3.Jd6-f7 Jc7-e6 mat. Riešenie 1.Dg8-h8 Je7-d5 2.Kf8-g8 Kd7-e7 3.Je8-g7 Jd5:f6 mat. Dva ekonomické echové maty. Žiaľ úloha má aj veľmi prozaické vedľajšie riešenie, ktorému by sa dalo ľahko predísť umiestnením bieleho jazdca na vzdialenejšom poli napríklad na h2 a jediného bieleho pešiaka na poli d4, aby sa zabránilo duálu.


Stav súťaže po 10. kole

Ing. J. Karel (Praha) 27 bodov. L. Kočík (Košice) 26 bodov. T. Horváth (Valaliky), M. Kižik (Košice), M. Kriško (Vyšný Orlík) a B. Šutor (Košice) po 25 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa) a M. Perháč (Slovinky) po 22 bodov. J. Köteleš (Košice) a J. Majerčák (Levoča) po 19 bodov. J. Čurlík (Hanušovce), Dr. A. Novotný (Prešov), K. Suchár (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 17 bodov. J. Fábry (Medzev) 16 bodov. N. Kron (Prešov) 13 bodov. I. Sukovský (Prešov) 12 bodov. A. Hajduczký (Slivník) a J. Štúň (Humenné) po 11 bodov. J. Mušuka (Humenné) a J. Hroblak (Prešov) po 10 bodov. Dr. V. Imrich (Kežmarok) 9 bodov. A. Heinrich st. (Jasov) 8 bodov. F. Vokál (Prešov) a M. Prada (Košice) po 7 bodov. Matúš Murajda a Marek Murajda (obaja Drienov) po 6 bodov. J. Kučka (Jablonka) 5 bodov. E. Reichová (Krompachy) 4 body. M. Bukovinský (Poprad), F. Jaško (Ruské Pekľany), J. Hroncová (Vlachovo) a D. Pavlík (Poprad) po 2 body.


Odkaz redakcie

L. Zvada, Biele Vody: Na obálke s riešením úloh č. 7 a 8 je poštová pečiatka Mlynky 14. III. 68 t. j. niekoľko dní po uverejnení úloh. Zaiste uznáte, že za týchto okolností nemôžeme vám priznať body za riešenie týchto úloh. Váš ďalší doporučený list je opatrený pečiatkou s dátumom Mlynky 15. III. 68. Na vaše želanie môžeme vám obe obálky poslať.


Vzad <<  >> Vpred