Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 3. 1968)


Úloha č. 10

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Pomocný mat 3. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Kd7, Je7, Pc6, f4, f5 (5), č. Kf8, Dg8, Je8, Pc7, f6 (5). Úloha má zdanlivé riešenie, ak začína biely. Za riešenie tejto úlohy sa dávajú 3 body a za zdanlivé riešenie ďalší bod, t. j. spolu max. 4 body.


Riešenie problému č. 8: 1.Sh6-f4 h7-h5 (h6) 2.Sf4:g3 ľub. 3.Jd3-f2 mat, 1...Je2:f4 2.Jd3:f4 ľub. 3.Sf1-e2 mat, 1...Je2-g1 2.Jf3:g1 ľub. 3.Sf1-e2 mat, 1...Je2-c1 2.Jd3:c1 ľub. 3.Sf1-e2 mat, 1...Je2-d4 2.Jf3:d4 ľub. 3.Sf1-e2 mat. V zdanlivých hrách (4 možné ťahy jazdcom e2), biely nesmie brať jazdca pre pat, ale musí vždy ustúpiť napadnutým jazdcom, na čo je čierny v nevýhode ťahu. Riešenie 1.Sd2? nevedie k matu 3. ťahom, lebo čierny berie bieleho strelca na c3 so šachom.


Stav súťaže po 8. kole

Ing. J. Karel (Praha) 21 bodov. T. Horváth (Valaliky), M. Kriško (Vyš. Orlík), M. Kižik (Košice) a B. Šutor (Košice) po 19 bodov. L. Kočík (Košice) 17 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa) a M. Perháč (Slovinky) po 16 bodov. J. Köteleš (Košice) a J. Majerčák (Levoča) po 13 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) a K. Suchár (Prešov) po 12 bodov. J. Fábry (Medzev), N. Kron (Prešov), Dr. A. Novotný (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 11 bodov. J. Hroblák (Prešov) 10 bodov. A. Hajduczký (Slivník) a Dr. V. Imrich (Kežmarok) po 9 bodov. J. Mušuka (Humenné) 8 bodov. I. Sukovský (Prešov) a M. Prada (Košice) po 7 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), Matúš Murajda a Marek Murajda (obaja Drienov) po 6 bodov. J. Kučka (Jablonka) a J. Štúň (Humenné) po 5 bodov. E. Reichová (Krompachy) 4 body. F. Jaško (Ruské Pekľany) a F. Vokál (Prešov) po 2 body.


Odkazy redakcie

E. Reichová, Krompachy: Body za riešenie problému č. 6 vám nemôžeme priznať, lebo poštová pečiatka má dátum 26. II. 68 t. j. 2 dni po uverejnení riešenia.

J. Majerčák, Levoča: Za neúplné riešenie problému č. 7 priznávame vám iba 2 body.

T. Horváth, Valaliky: Vašu úlohu musíte opraviť, lebo biely môže hrať aj 1.Ke4, v 3. ťahu má biely voľbu až troch ťahov a konečne po Db3 ide aj h4-h3 a D:h3 mat.

J. Štúň, Humenné: Vo vašej úlohe stojí na poli g4 čierny strelec. V tomto prípade nie je možný mat 2.Vd8.


Vzad <<  >> Vpred