Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(2. 3. 1968)


Úloha č. 9

Emmanuel Delaliau

2. pochvala

L'Echiquier de France 1957

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kd5, Db1, Sg5, Jf4, Pg2 (5), č. Kd2, Pe4 (2). Táto pekná miniatúra má dve zaujímavé zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 7: 1.e6-e7, 1...d4-d3 2.e2:d3 f4-f3 3.Ke8-f8 f3-f2 4.e7-e8D f2-f1D+ 5.De8-f7+ Df1:f7 6.Kf8:f7 a vyhraje, 1...f4-f3 2.e2:f3 d4-d3 3.Ke8-d8 d3-d2 4.e7-e8D d2-d1D+ 5.De8-d7+ a vyhraje.


Stav súťaže po 7. kole

T. Horváth (Valaliky), M. Kižik (Košice) a M. Kriško (Vyš. Orlík) po 16 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa) a Ing. J. Karel (Praha) po 13 bodov. J. Fábry (Medzev), J. Majerčák (Levoča), Dr. A. Novotný (Prešov), B. Šutor (Košice) a L. Zvada (Biele Vody) po 11 bodov. K. Suchár (Prešov) 12 bodov. J. Köteleš (Košice) 10 bodov. Dr. V. Imrich (Kežmarok) a L. Kočík (Košice) po 9 bodov. J. Mušuka (Humenné) a M. Perháč (Slovinky) po 8 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) a I. Sukovský (Prešov) po 7 bodov. A. Hajduczký (Slivník), A. Heinrich st. (Jasov), N. Kron (Prešov), Matúš Murajda a Marek Murajda (obaja Drienov) po 6 bodov. E. Reinová (Krompachy) a M. Prada (Košice) po 4 body. F. Jaško (Ruské Pekľany), J. Hroncová (Vlachovo), J. Hroblak (Prešov), J. Kučka (Jablonka), J. Štúň (Humenné) a F. Vokál (Prešov) po 2 body.


Odkazy redakcie

J. Majerčák, Levoča: Vašu reklamáciu sme rešpektovali.

K. Suchár, Prešov: Váš list s riešením úlohy č. 6 má poštovú pečiatku s dátumom 24. II., t. j. s dátumom uverejnenia riešenia, preto za túto úlohu sme Vám nemohli body uznať.

J. Štúň, Humenné: Vaša úloha sa nehodí na uverejnenie, jej chýba základný predpoklad – motív prekvapenia a určitej neočakávanosti. Inak každá úloha začínajúcich autorov je nám vítaná.


Vzad <<  >> Vpred