Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 2. 1968)


Úloha č. 7

Prof. Ladislav Prokeš

3. čestné uznanie

L'Italia Scacchistica 1957

Biely na ťahu vyhráva (3–4)Kontrolná notácia: b. Ke8, Pe2, e6 (3), č. Kb7, Pd4, e5, f4 (4).


Riešenie problému č. 5: 1.Jc5-d7 a čierny je v nevýhode ťahu. 1...Kf7-g8 2.g7:h8D(V) mat, 1...Kf7-g6 2.g7-g8D mat, 1...Kf7-e8 2.g7:f8D mat, 1...Kf7-e6 2.g7:f8J mat, 1...Jf8-d7 alebo d6, alebo h7 2.g7-g8D mat, 1...Jf8 (Jh8)-g6 2.Jc4-d6 mat.


Stav súťaže po 5. kole

Ing. J. Karel (Praha) 11 bodov. M. Kižik (Košice), L. Kočík (Košice), M. Kriško (Vyš. Orlík), B. Šutor (Košice) a T. Horváth (Valaliky) po 9 bodov. J. Čurlík (Hanušovce), J. Majerčák (Levoča), Dr. A. Novotný (Prešov), K. Suchár (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 7 bodov. Š. Burkuš (Veľ. Tŕňa), J. Köteleš (Košice), J. Mušuka (Humenné) a M. Perháč (Slovinky) po 6 bodov. I. Sukovský (Prešov) 5 bodov. J. Fábry (Medzev), A. Hajduczký (Slivník), N. Kron (Prešov), Matúš Murajda (Drienov), Marek Murajda (Drienov) a Reichová (Krompachy) po 4 body. A. Heinrich st. (Jasov), Dr. V. Imrich (Kežmarok), F. Jaško (Ruské Pekľany), J. Hroncová (Vlachovo), J. Hroblak (Prešov), J. Kučka (Jablonka), J. Štúň (Humenné) a F. Vokál (Prešov) po 2 body.


Odkazy redakcie

J. Fábry, Medzev: Váš list došiel veľmi oneskorene a preto sme Vám nemohli body priznať.

Š. Burkuš, V. Tŕňa: Pri pomocnom mate vždy začína čierny, iba v tzv. zdanlivej hre, alebo keď je to zvlášť uvedené, začína biely.


Vzad <<  >> Vpred