Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 2. 1968)


Úloha č. 8

Valentin Rudenko

I. cena

Suomen Shakki 1957

Mat 3. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Kb1, Sf1, Sh6, Jd3, Jf3, Pc2, g2 (7), č. Kd1, Je2, Pc3, g3, h7 (5). Úloha má 4 jednoduché, ale poučné zdanlivé hry. (V normálnej úlohe zdanlivá hra znamená pokračovanie ak prvý ťah robí čierny.)


Riešenie problému č. 6: 1.Da2-a3 a čierny je v nevýhode ťahu, 1...Vb1:b2+ 2.Da3:b2 mat, 1...Vb1-c1 2.Sb2:c1 mat, 1...Vb1 ľub. 2.Sb2-c3 mat.


Stav súťaže po 6. kole

T. Horváth (Valaliky), Ing. J. Karel (Praha), M. Kižik (Košice), M. Kriško (Vyš. Orlík), Dr. A. Novotný (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 11 bodov. J. Köteleš (Košice) 10 bodov. L. Kočík (Košice), J. Majerčák (Levoča) a B. Šutor (Košice) po 9 bodov. J. Mušuka (Humenné) a M. Perháč (Slovinky) po 8 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) a K. Suchár (Prešov) po 7 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa), J. Fábry (Medzev), A. Hajduczký (Slivník), A. Heinrich st. (Jasov), N. Kron (Prešov), Matúš Murajda (Drienov) a Marek Murajda (Drienov) po 6 bodov. I. Sukovský (Prešov) 5 bodov. dr. V. Imrich (Kežmarok), E. Reichová (Krompachy) a M. Prada (Košice) po 4 body. F. Jaško (Ruské Pekľany), J. Hroncová (Vlachovo), J. Hroblak (Prešov), J. Kučka (Jablonka), J. Štúň (Humenné) a F. Vokál (Prešov) po 2 body.


Odkazy redakcie

M. Prada, Košice: Podrobné podmienky súťaže boli uverejnené v šachovej rubrike dňa 10. II. 68 súčasne s úlohou č. 6.

L. Zvada, Biele Vody: Pre všetky šachové úlohy, t. j. aj pre pomocné maty a samomaty platia základné pravidlá šachovej hry. Žiadna strana nesmie vstúpiť do šachu, alebo, čo je prakticky to isté, vystaviť svojho kráľa šachu, odtiahnutím zviazanej figúry. Preto vami reklamované 4. riešenie problému č. 4 je nesprávne.


Vzad <<  >> Vpred