Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 2. 1968)


Úloha č. 6

Matti Myllyniemi

Dagbladet 1956

Mat 2. ťahom (6–2)Kontrolná notácia: b. Kb3, Da2, Sb2, Sh5, Jb4, Jg2 (6), č. Kd2, Vb1 (2).


Riešenie problému č. 4: 1.Va2-b2 Ja3-c4 2.Sc5-d6 Jc4-e5 mat, 1.Va7-d7 Sa6-c4 2.Sc5-d6 Sc4-d5 mat, 1.Va7-b7 Sa6-c4 2.Sc5-d6 Sc4-b5 mat. Čierny svojím prvým krokom rozviaže bieleho jazdca alebo strelca, načo biely svojou rozviazanou figúrou zase rozviaže čierneho strelca c5.


Stav súťaže po 4. kole

T. Horváth (Valaliky), M. Kižik (Košice), L. Kočík (Košice), M. Kriško (Vyš. Orlík), J. Majerčák (Levoča), Dr. A. Novotný (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 7 bodov. J. Köteleš (Košice) a Ing. J. Karel (Praha) po 6 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa), M. Jaklovský (Šaca), N. Kron (Prešov), Matúš Murajda (Drienov), J. Mušuka (Humenné), Marek Murajda (Drienov), M. Perháč (Slovinky), I. Sukovský (Prešov) a B. Šutor (Košice) po 4 body. J. Čurlík (Hanušovce), J. Fábry (Medzev), A. Hajduczký (Slivník), A. Heinrich st. (Jasov), Dr. V. Imrich (Kežmarok), F. Jaško (Ruské Pekľany), I. Hroncová (Vlachovo), J. Hroblak (Prešov), E. Reichová (Krompachy), K. Suchár (Prešov) a J. Kučka (Jablonka) po 2 body.


Odkazy redakcie

Na želanie niektorých riešiteľov uvádzame podmienky našej riešiteľskej súťaže. Súťaž trvá vždy jeden kvartál a traja účastníci s maximálnym počtom bodov dostávajú knižné odmeny. Okrem toho jeden z riešiteľov, ktorí správne vyriešili aspoň dve úlohy, sa vyžrebuje ako ďalší výherca knihy. Za správne a úplné riešenie dvojťažky sa priznávajú dva body za trojťažku 3 body, za mnohoťažku 4 body a za štúdiu 5 bodov. Podotýkame, že riešenie musí byť úplné. Za objavenie vedľajšieho riešenia, ak úloha pre úplnú nekorektnosť sa neanuluje, priznáva sa rovnaký počet bodov ako za riešenie. Za každý škodlivý duál sa priznáva jeden bod. Autorovi úlohy, pokiaľ sa zúčastňuje súťaže, sa priznáva rovnaký počet bodov ako za správne riešenie. Riešenie treba poslať vždy do dvoch týždňov po uverejnení.

J. Fábry, Medzev: Vami poslaná úloha má niekoľko vedľajších riešení: čierny robí len bezvýznamné ťahy Jd3 a biely hrá Jc5, b7, Kg4, b8S(D) mat alebo g6, g7, g8D, Jc5 (d8) De6 mat. Poznamenávame, že v obálke Vášho listu bola len Vaša úloha, ale riešenia úloh č. 3 a 4 priložené neboli.


Vzad <<  >> Vpred