Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 2. 1968)


Úloha č. 5

Jan Hartong

Probleemblad 1957

Mat 2. ťahom (8–3)Kontrolná notácia: b. Ke4, Vg6, Vh7, Sa2, Jc4, Jc5, Pf6, g7 (8), č. Kf7, Jf8, Jh8 (3).


Riešenie problému č. 3: 1.Jb1-a3 a čierny je v nevýhode ťahu. 1...Ja7 ľub. 2.Ja3 -b5 mat, 1...Jg7 ľub. 2.Jd8-e6 mat, 1...b4 ľub. 2.c4-c5 mat, 1...f4-f3 2.e4-e5 mat, 1...Sg2 ľub. 2.Dg4-g1 mat, 1...g5:h4 2.Dg4:g7 mat. Žiaľ, aj táto, inak pomerne pekná úloha, má vedľajšie riešenie 1.b6:a7, ako poukázal Ing. J. Karel z Prahy.


Stav súťaže po 3. kole

Ing. J. Karel (Praha) 6 bodov. T. Horváth (Valaliky), M. Kižik (Košice), M. Kriško (Vyš. Orlík), Matúš Murajda (Drienov), Marek Murajda (Drienov), J. Majerčák (Levoča), M. Perháč (Slovinky), I. Sukovský (Prešov) a B. Šutor (Košice) po 4 body. Š. Burkuš (V. Tŕňa), J. Čurlík (Hanušovce), J. Fábry (Medzev), A. Hajduczký (Slivník), A. Heinrich st. (Jasov), Dr. V. Imrich (Kežmarok), M. Jaklovský (Šaca), F. Jaško (Ruské Pekľany), J. Hroncová (Vlachovo), J. Köteleš (Košice), N. Kron (Prešov), L. Kočík (Košice), Mušuka (Humenné), Dr. A. Novotný (Prešov), J. Hroblak (Prešov), E. Reinerová (Krompachy), K. Suchár (Prešov), J. Kučka (Jablonka) a L. Zvada (B. Vody) po 2 body.


Odkazy redakcie

S. Vokál, Prešov: Vaša úloha má žiaľ vedľajšie riešenie: 1.Kg8 Sg3 2.Kh8 Se5 3.Sg8 Kg6 mat.

L. Kočík, Košice: Úvodný ťah bieleho, spojený so šachom a ešte k tomu s braním čierneho kameňa je pre úlohu, ako je vaša, príliš brutálny. Pokúste sa to vyriešiť.

I. Sukovský, Prešov: Vo vašej úlohe môže biely hrať aj 2.Je8-d6! s matom najneskoršie 4. ťahom. Pokúste sa túto chybu odstrániť.


Vzad <<  >> Vpred