Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 1. 1968)


Úloha č. 4

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Pomocný mat 2. ťahom (5–7)Kontrolná notácia: b. Ka4, Vc3, Sa6, Ja3, Pe4 (5), č. Kc6, Va2, Va7, Sc5, Je7, Pb6, c2 (7). Táto úloha má tú zvláštnosť, že rovnaké taktické prvky používa raz čierny, raz biely. Sú tri riešenia a za každé sa priznáva po 1 bode, teda spolu max. 3 body.

Žiaľ úloha č. 2 sa ukázala byť nekorektná a preto ju musíme zo súťaže vylúčiť. Chceme zapojiť do skladania úloh čím väčší počet začiatočníkov a mladých adeptov, tým sa stáva, že niekedy sa do súťaže dostávajú aj nekorektné úlohy. Nabudúce si dáme lepší pozor.


Stav súťaže po 2. kole (bez úlohy č. 2)

Š. Burkuš (V. Tŕňa), J. Čurlík (Hanušovce), J. Fábry (Medzev), A. Hajduczký (Slivník), A. Heinrich st. (Jasov), M. Jaklovský (Šaca), F. Jaško (Ruské Pekľany), T. Horváth (Valaliky), J. Hroncová (Vlachovo), J. Köteleš (Košice), Ing. J. Karel (Praha), M. Kižik (Košice), N. Kron (Prešov), L. Kočík (Košice), M. Kriško (Vyš. Orlík), J. Majerčák (Levoča), Mat. Murajda a Mar. Murajda (oba Drienov), J. Mušuka (Humenné), Dr. A. Novotný (Prešov), M. Perháč (Slovinky), I. Sukovský (Prešov), K. Suchár (Prešov), B. Šutor (Košice) a L. Zvada (Biele Vody) všetci po 2 body.


Odkaz redakcie

L. Zvada, Biele Vody: Váš list s riešením úloh č. 45 a 48 má síce poštovú pečiatku 12. 1. 68, t. j. pred uverejnením riešení, ale do 18. I. ešte nebol doručený. Máte správne 31 bodov, t. j. umiestnili ste sa na prvom mieste, ale knižné odmeny už boli medzitým rozoslané. Nie je to našou vinou.


Vzad <<  >> Vpred