Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 1. 1968)


Úloha č. 3

Igor Sukovský, Prešov

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (12–10)Kontrolná notácia: b. Kd2, Dg4, Va4, Sd5, Sd6, Jb1, Jd8, Pb6, c4, e4, h2, h4 (12), č. Kd4, Sg2, Ja7, Jg7, Pb4, b7, d3, f4, g5, h3 (10).


Riešenie problému č. 1: 1.g4:f5 (hrozí 2.Jh4-g6 mat), 1...Jh6:f5 2.Df3:f5 mat. Na 1.Jh4-g2? Sf5-e4! Príliš jednoduchá a nenáročná úloha.


Riešenie problému č. 48 predsa nie je také jednoduché, ako to uvádzali niektorí riešitelia a ako bolo aj nami uverejnené v minulej rubrike. Po 5.Dh1-d5? Sa7-b8! 6.Dd5-b5+(nič lepšieho biely nemá) 6...Kb6-a7 7.Db5:c6 pat. Správne pokračovanie je: 5.Dh1-g1+ Kb6-b7 6.Dg1-g2 Kb7-b6 (inak 7.Kb4-b5 a vyhrá) 7.Dg2-f2+ Kb6-b7 8.Df2-f3 Kb7-b6 9.Df3-e3+ Kb6-b7 10.De3-e4 Kb7-b6 11.De4-d4+ Kb6-a6 12.Dd4-d3+ Ka6-b7 (inak je mat dámou na b5). 13.Dd3-d5 a pretože čierny kráľ stojí nie na b6, ale na b7 biely vyhráva lebo na 13...Sa7-b8 14.Kb4-b5 a čierna veža sa berie buď so šachom alebo po ústupe čierneho kráľa na a7 berie vežu biely kráľ. Všetkým riešiteľom, ktorí riešenie tejto úlohy nedoviedli až do konca pripočítavame za túto úlohu nie 5, ale len 2 body.


Konečný stav kvartálnej súťaže na vedúcich miestach

M. Kriško (Vyš. Orlík) 30 bodov. M. Kižik (Košice) 29 bodov – za úlohu č. 48 len 2 body. Ing. J. Karel (Praha) 28 bodov. J. Fábry (Medzev) 27 bodov. L. Zvada (Biele Vody) 23 bodov. L. Kočík (Košice) 22 bodov. U ostatných celkový počet bodov ostáva bez zmeny.

Pretože Ing. J. Karel sa zriekol knižnej odmeny, získavajú knižné odmeny: M. Kriško, Vyš. Orlík, M. Kižik, Košice, J. Fábry, Medzev a vyžrebovaním J. Köteleš, Košice.


Odkaz redakcie

L. Zvada: Riešenie problému č. 46 bolo uverejnené dňa 30. XII. 1967 a na obálke vami zaslaného riešenia je dátum 3. 1. 1968. Preto za túto úlohu sme vám nemohli body priznať.

Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil Ing. Michal Piasecký, technickú časť má na starosti Vojtech Džurbala.


Vzad <<  >> Vpred