Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 4. 1968)


Úloha č. 15

Jaroslav Štúň, Humenné

Originál pre VN

Mat 2. ťahom (8–5)Kontrolná notácia: b. Kh2, De8, Va3, Sa8, Sg1, Jf7, Jh6, Pa4 (8), č. Kf4, Va7, Vb7, Sc1, Pf6 (5).


Riešenie problému č. 13: 1.Df5-f6 (hrozí 2.Je5-f3 mat), 1...Dh1:e4 2.Df6-b6 mat, 1...Kd4:e4 2.Df6-f4 mat, 1...d5:e4 2.Df6-d6 mat, 1...Vg5:e5 2.Df6:e5 mat, keď 1.Df5-f2? Vg5:g3! a mat nie je možný.


Predbežný stav súťaže po 13. (poslednom) kole

Ing. J. Karel (Praha) 38 bodov. B. Šutor (Košice) 36 bodov. M. Kižik (Košice) 30 bodov. M. Perháč (Slovinky) 29 bodov. J. Fábry (Medzev), T. Horváth (Valaliky) a L. Kočík (Košice) po 26 bodov. M. Kriško (Vyšný Orlík) a K. Suchár (Prešov) po 25 bodov. J. Majerčák (Levoča) 23 bodov. Š. Burkuš (V. Tŕňa) a I. Sukovský (Prešov) po 22 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 21 bodov. J. Köteleš (Košice) a N. Kron (Prešov) po 19 bodov. L. Zvada (Biele Vody) 17 bodov. A. Hajduczký (Slivník) a J. Štúň (Humenné) po 11 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), J. Mušuka (Humenné) a J. Hroblak (Prešov) po 10 bodov. Dr. V. Imrich (Kežmarok) 9 bodov. M. Prada (Košice) a F. Vokál (Prešov) po 7 bodov. Marek Murajda a Matúš Murajda (obaja Drienov) po 6 bodov. J. Kučka (Jablonka) 5 bodov. E. Reichová (Krompachy) 4 body. M. Bukovinský (Poprad), F. Jaško (Ruské Pekľany), J. Hroncová (Vlachovo) a D. Pavlík (Poprad) po 2 body.


Odkaz redakcie

J. Majerčák, Levoča: Riešenie problému č. 11 bolo uverejnené 30. III. a na vašom liste s riešením je pečiatka 31. III. Preto za túto úlohu sme vám body nepriznali.


Vzad <<  >> Vpred