Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(31. 1. 1952)


Naša rubrika bude vždy vo štvrtkovom čísle "Práce"Úloha č. 405

Lörinc Bata, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (5+4)Kontrolná notácia: 405: b. Kc2, De7, Jb6, Jc7, Pa3 (5), č. Kd4, Pa4, c3, c6 (4), mat druhým ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 402 (Szöghy): 1.Dg1 tempo h2 2.D:g2 mat, 1...Jc~ 2.Dd4 mat, 1...Jg~ 2.De3 mat, 1...Sa3–f8 2.Jeg5 mat, 1...Sd8–g5 2.Jc5 mat. – Pozoruhodná práca s odvážnym motívom: biely na ťahu so zámenou všetkých matov a pridaním 1 matu! (J. R.)

Správne vyriešenie zaslali (č. 402: 2 body): R. Baža, B. Štiavnica, E. Bernhardt, Bratislava, K. Bolgár, Bratislava, J. Bosák, Bratislava, M. Černák, Svit, A. Dubina, V. Uherce, V. Hevier, N. Mesto n. V., Ing. V. Jerz, Bratislava, J. Kandera, Bratislava, J. Kanka, Drážovce, J. Koštialik, Bratislava, J. Kozinka, Palárikovo, J. Klčík, Bojnice, R. Kuba, Bratislava, F. Lenghardt, Bratislava, J. Lorenc, Piešťany, L. Mogyoróssy, Bratislava, Albert Paulik, Bratislava, A. Petrášek, Nitra, Mg. Ph. B. Pick, Praha, L. Polaček, Bratislava, P. Pupák, D. Hamre, J. Rada, Ml. Boleslav, T. Slobodník, Bratislava, L. Soják, Hlohovec, V. Trnavský, L. Lúčka, I. Tatranský, Trenčín, Dr. K. Zimmer, Galanta a M. Žembéry, Nové Zámky.


Výsledok XVII. riešiteľskej súťaže "Práce" na II., III. a IV. štvrťrok 1951.

Naša XVIII. polročná riešiteľská súťaž, ktorej predmetom bolo vyriešenie úloh, uverejnených v našej šachovej rubrike v II.–IV. štvrťroku 1951 (od č. 378 do č. 401) a na ktorej sa zúčastnilo 95 riešiteľov, skončila sa s týmto výsledkom:

I. cenu vyhral: Josef Rada, Mladá Boleslav, 101 bodmi.

II. cenu vyhral: Krištof Bolgár, Bratislava, 97 bodmi.

III. cenu vyhral: Marián Gajdošík, Bratislava, 93 bodmi.

Nasledovali: J. Agarský, Sandtnerova dolina, 88, L. Tarkay, Zlaté Moravce, 88, Phc. Mg. B. Pick, Praha, 87, A. Petrášek, Nitra, 64, E. Neógrády, Jelšava, 63, J. Šoltés, Jelšava, 56, F. Kögel, Lechovice, 53, J. Kandera, Bratislava, 51, V. Turanský, Bratislava, 40, J. Ostrica, Považská Bystrica, 35, R. Ratvaiský, Košice, 34, J. Janček, Solčany, 30.

Niže 30 bodov dosiahli: A. Abrahám, Handlová, A. Ančin, Komárno, M. Babjak, Košice, Dr. J. Balog, Kremnica, A. Barniak, Prešov, V. Beneš, Brno, J. Bogdán, Podbrezová, E. Boroš, Bátka, J. Bosák, Bratislava, T. Budil, Bratislava, J. Bystrický, Handlová, D. Čatloš, Bratislava, D. Danáček, Bratislava, R. Duffek, Nitra, Š. Ďuroveč, Prešov, A. Eigner, Košice, M. Fencl, Košice, R. Fišera, Nitra, I. Fišl, Kúty, V. Foltyn, Handlová, J. Forgáč, Bratislava, M. Ftorek, Kúty, J. Gereg, Kúty, A. Hano, Prešov, H. Holdoš, Svit, Š. Hrčiarik, Kúty, B. Hronský, Košice, O. Huška, Košice, A. Ivančo, T. Lomnica, Dr. K. Janič, Jelšava, Ľ. Jánošík, Trenčín, Ing. B. Jelen, Nováky, F. Kaduk, Handlová, A. Kalina, Bratislava, J. Katušák, Brno, J. Kišš, Prešov, E. Koza, Prešov, J. Krčík, Bojnice, J. Koštialik, Bratislava, Š. Kreček, Kúty, J. Kremeň, Sandrik, Š. Krčmár, N. Horá, J. Kuzma, Bratislava, V. Kúth, H. Lehota, Piešťany, Š. Lakota, Nové M. n. V., G. Majerský, Bratislava, Im. Majerský, Bratislava, J. Matúš, Handlová, F. Marcina, Kúty, P. Mlada ml., Nitra, F. Michalka, Kúty, V. Muranský, Bratislava, A. Nejedlý, Brno, P. Novák, Topoľčany, P. Parikrupa, Košice, I. Pavlík, Nitra, M. Paprník, M. Ostrava, Ing. J. Pintér, Galanta, M. Pintér, Handlová, L. Polaček, Bratislava, F. Silnušek, Bratislava, J. Sklenka, Handlová, J. Strnisko, Košice, M. Škultéty, Bratislava, J. a D. Šenk, Bratislava, I. Tatranský, Trenčín, E. Tänzer, Bratislava, V. Trnavský, Bytčica, M. Tvarško, Martin, P. Vacek, Kúty, R. Vagenkrecht, Bratislava, J. Vavrovič, Prešov, K. Vlčko, M. Ostrava, F. Vyletal, Nitra, A. Wagner, Praha, V. Záhorský, Košice, Dr. K. Zimmer, Galanta, A. Zoltán, Prešov, M. Žembery, Nové Zámky a Š. Žikavský, Skýcov.


Vzad <<  >> Vpred