Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 7. 2. 1952)


Úloha č. 406

Ladislav Polaček, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+5)Kontrolná notácia: 406: b. Ka8, Db1, Sg1, Jc6, Pc3, e5 (6), č. Kd5, Pc4, c5, e6, g3 (5), mat druhým ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 403 (Agarský): 1.0-0 h4 (hrozí) 2.Vf4+ Kh3 3.Sg2 mat, 2...Kh5 3.Sf7 mat, 1...g2 (hrozí) 2.Kg2 h4 3.Sf3 mat, 2...~ 3.Vf4 mat. – Vo vážnych úlohách je prípustná iba obranná rošáda, t. j. v priamych úlohách môže rošovať iba čierny, v samomatoch biely. Je to preto, že ak sa nedá dokázať právo na rošádu u útočníka, u napadnutého platí: "bráň sa, ako môžeš!" (J. R.)

Správne vyriešenie zaslali (č. 403: 3 body): J. Agarský, Sandtnerova dolina, E. Bernhardt, Bratislava, J. Bogdán, Podbrezová, Krištof Bolgár, Bratislava, J. Bosák, Bratislava, M. Černák, Svit, Marián Gajdošík, Bratislava, Ľ. Gálfy, Zvolen, Š. Hrušovský, Zlaté Moravce, Ing. V. Jerz, Bratislava, J. Krčík, Bojnice, Ľ. Krivosudský, Str. Čepen, R. Kuba, Bratislava, F. Lenghart, Bratislava, J. Lorenc, Piešťany, A. Paulik, Bratislava, Ing. J. Pintér, Galanta, L. Polaček, Bratislava, J. Rada, Mladá Boleslav, T. Slobodník, Bratislava, Jozef Šintál, Rakovice, L. Tarkay, Zlaté Moravce, M. Vĺčik, Zohor, M. Žembéry, Nové Zámky – (Dodatočne č. 402: 2 body): J. Agarský, J. Bogdán, C. Frivalský, Lazany, R. Frivalský, Lazany, M. Gajdošík, Ľ. Gálfy, Š. Hrušovský, J. Janček, Solčany, Ľ. Krivosudský, Ing. J. Pintér, J. Šintál, L. Tarkay.

Lajoš Riczu (Tardona – Maďarsko) opravuje svoju úlohu č. 399 preložením strelca d4 na g5.

Jozef Linder (Hájniky) opravuje svoju úlohu č. 261 takto: b. Ke1, Df8, Va1, Sc3, Jc6, Je7, Pa2, d4, e6, f3 (10), č. Ka3, Dh7, Va8, Sc5, Je2, Jg6, Pa4, e3, e5, h5 (10), mat 3. ťahom. Riešenie 1.Je7–d5! – Počíta sa do turnaja 1952!!

Odkazy redakcie: Viacerým: Časopis "Československý šach" sa dá objednať na adrese jeho administr., Praha II., Sokolská tř. 68. – Okrem toho upozorňujeme záujemcov na šachovú rubriku v časopise "Ľudový rozhlas", Bratislava, Zochova 3. – B. Pick, Praha: V oprave úlohy č. 384 od Jančeka má stáť čierny Se1 na c1! – J. Bosák, Bratislava: Duály po 1...Sc5 a 1...Sg5 sa nedajú pri danej téme odstrániť a preto sú neškodné! – J. Janček, Solčany: V úlohe č. 402 (Szöghy) pokračovania po 1...Sc5 a 1...Sg5 sú síce duály, ale nepovažujeme ich za chyby, pretože sa z "technických príčin" nedajú odstrániť.


Rozsudok v VI. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" v II. polroku 1950

Časť A: trojťažky1. čestné uznanie

Vladimír Pachman, Praha

(V. 327, "Práca", 19. VIII. 1950)

Mat 3. ťahom: 1.De5Po kľúčovom ťahu hrozí nielen obeť dámy na g3 no súčasne sa atakuje aj pole e7, takže motív úlohy – odlákanie čiernej veže z piatej linky a prilákanie pešiaka na šiesty rad – nie je účelovo čistý. Hlavný strategický prvok má hra 1...c6, podávajúc tzv. bi–valve ideu: pešiak otvára diagonálu čierneho strelca, pričom zatvára šiestu linku veže: 1.De5 c6 2.Jf4 Va6?? Josef Rada.


Vzad <<  >> Vpred