Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(17. 1. 1952)


Naša rubrika bude vždy vo štvrtkovom čísle "Práce"Úloha č. 403

Ján Agarský, Sandtnerova dolina

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+6)Kontrolná notácia: 403: b. Ke1, Vh1, Sd5, Jh7, Pe3 (5), č. Kg4, Pd7, f5, g3, h5, h6 (6), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.


Riešiteľská súťaž. Najlepších riešiteľov úloh, uverejnených v našej rubrike v I. štvrťroku 1952, odmeníme hodnotnými knihami.


Celoročné úlohové turnaje 1952

A. Oddelenie dvojťažiek (rozhodca Bedrich Formánek, Bratislava).

B. Oddelenie trojťažiek (rozhodca Andrej Ančin, Komárno).

– Dodatočne oznamujeme, rozhodcov pre turnaje 1951: v oddelení dvojťažiek Andrej Ančin a v oddelení trojťažiek Josef Rada, Mladá Boleslav. – V každom oddelení udeľujeme 2 peňažité ceny (I. 300 Kčs, II. 200 Kčs), 2 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky s knižnými cenami.


Rozsudok v VII. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" v II. polroku 1950

Časť A: trojťažkyI. cena

Vladimír Pachman, Praha

(V. 348, "Práca", 11. XI. 1950)

Mat 3. ťahom: 1.Dc5V pôvodnej pozícii (s bielou dámou na d4) sa úloha objavila nekorektnou, no po oprave nepodáva svoj motív so zámernou čistotou, lebo odpadol tematický pokus 1.D:d6. Hrozba je zrozumiteľná: transcendentné krytie poľa d7 (1.Dc5 hr. 2.D:b5 d:e5 3.c7 mat). V obrane proti hrozbe otvára čierny strelca (2.D:b5? Se4!), no zatvára súčasne dámu (motív bivalve): 1...g5 2.D:d6 e:d6 3.Sf6 mat. Tento vtipný variant skrýva aj ďalší, tzv. "styčníkový" motív: dobytie poľa f6, zaisteného dvoma čiernymi figúrami. V poslednej hre sa priláka čierna dáma na pole g5 a táto hra sa odvážne rozvetvuje do troch modelových obrazcov: 1...Dg5 2.S:d6 e:d6 3.D:g5 mat, (2...D:c5 3.Sc7 mat, 2...De5 3.S:e7 mat). Rozhodca: Rada.

Riešenie úlohy č. 400 (Bosák): 1.Jc7:b5 Va7+ (hrozí) 2.Jc7 mat, 1...J:d6 2.J:d6 mat, 1...J:d4 2.J:d4 mat, 1...V:c3 2.J:c3 mat, 1...a:b5 2.V:b5 mat. Neriešiteľné: 1...Je3 2.???, 1...Je7 2.??? – Motív bol už spracovaný s úplným koloskokom, t. j. s 8 odskokmi bieleho jazdca. (J. Rada.)

Správne vyriešenie zaslali (č. 400 a neriešiteľnosť: 2+2: 4 body): Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Ing. Bohumil Jelen, Louny, Eugen Neógrády, Jelšava, Ján Ostrica, Považská Bystrica, Mg. Phc. Bohumil Pick, Praha XII., Josef Rada, Mladá Boleslav, Július Šoltés, Jelšava, Ladislav Tarkay, Trenčín. (Len č. 400; 2 body): Ján Bogdán, Podbrezová, Krištof Bolgár, Bratislava, Elemír Boroš, Bátka, Juraj Bosák, Bratislava, Marián Gajdošík, Bratislava, Ján Janček, Solčany, Ľubomír Jánošík, Trenčín, Jozef Kandera, Bratislava, Ján Koštialik, Bratislava, Ján Krčík, Bojnice, Aurel Petrášek, Nitra, Ing. Jozef Pintér, Galanta, R. Ratvaiský, Košice, Ivan Tatranský, Trenčín, MUDr. Karol Zimmer, Galanta, Milan Žembéry, Nové Zámky.


Vzad <<  >> Vpred