Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(24. 1. 1952)


Naša rubrika bude vždy vo štvrtkovom čísle "Práce"Úloha č. 404

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+2)Kontrolná notácia: 404: b. Kg8, Dh7, Sd8, Pa6, b4, b7, f4, f7 (8), č. Kd7, Pd6 (2), mat druhým ťahom. Riešenie do 14 dní.

Krajský výbor SŠS oznamuje všetkým šachovým odborom zapojeným na masové organizácie (ROH, ČSM, Osvetové besedy, Armádne družstvá, atď.) v Bratislavskom kraji, že usporiada I. etapu súťaže mužstiev. Prihlášky – pokiaľ ide o šachové odbory ZKROH – treba zaslať najneskoršie do 26. januára na adresu s. Šilana, Leninovo nám. č. 15. Prihlášky ostatných šachových odborov treba zaslať na adresu L. Ehna, KNV, Bosáková cesta 2. – Utvorenie skupín a vylosovanie sa vykoná dňa 27. januára o 9.30 hod. v budove KOR, Leninovo nám. č. 15.


Rozsudok v VI. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" v II. polroku 1950

Časť A: trojťažkyII. cena

Dr. Emil Palkoska, Praha

(V. 331, "Práca", 9. IX. 1950)

Mat 3. ťahom: 1.Vf4Dobrá tempovka v štýle českej klasickej školy, t. j. komponovaná s najekonomickejším materiálom, bez použitia rušivých bielych pešiakov. Táto prísne estetická česká požiadavka je príčinou, prečo tak zriedkavo sa dnes klasické tempovky zjavujú na šachových diagramoch. Ako u stratéga dr. Palkosku ani inak byť nemôže, aspoň dve hry sú podané účelovo čiste: odlákanie čierneho jazdca od poľa d4, ako aj pešiaka od poľa f6. Rozhodca: Rada. (Neskôr sa ukázalo, že aj táto oprava má vedľajšie riešenie 1.Vf5. R.2005 B.F. navrhol opravu: Vf7–f4, Sf2–e1, 1.Sf2 – pričom Vc6 môže byť na pôvodnom d6.)

Riešenie úlohy č. 401 (Agarský): 1.Jb4 tempo K:b4 2.Dd4 mat, 1...a:b4 2.Da8 mat, 1...J~ 2.Db3 mat. – Úloha je celkom ľahká, no splňuje jeden z hlavných účelov našej hliadky: aby z riešiteľských radov vyrástlo čo najviac aktívnych autorov – úlohárov. (J. R.)

Správne vyriešenie zaslali (č. 401: 2 body): Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Dr. Jozef Balog, Kremnica, Ján Bogdán, Podbrezová, Krištof Bolgár, Bratislava, Elemír Boroš, Bátka, Juraj Bosák, Bratislava, Marián Gajdošík, Bratislava, Ľubomír Jánošík, Trenčín, Jozef Kandera, Bratislava, Ján Koštialik, Bratislava, Eugen Neógrády, Jelšava, Ján Ostrica, Považská Bystrica, Aurel Petrášek, Nitra, Phc. Mg. Bohumil Pick, Praha XII., Ing. Jozef Pintér, Galanta, Josef Rada, Mladá Boleslav, M. Ratvaiský, Košice, Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, Ivan Tatranský, Trenčín, Vladimír Trnavský, Bytčica, MUDr. Karol Zimmer, Galanta, Milan Žembéry, Nové Zámky.

Riešiteľská súťaž. Najlepších riešiteľov úloh, uverejnených v našej rubrike v I. štvrťroku 1952, odmeníme hodnotnými knihami.

Celoročné úlohové turnaje 1952: V každom oddelení udeľujeme 2 peňažité ceny (I. 300 Kčs, II. 200 Kčs), 2 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky s knižnými cenami.


Vzad <<  >> Vpred