Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 339-25

(13. 10. 1951)


Úloha č. 401

Ján Agarský, Sandtnerova dolina

Prvotina mladého slovenského autora!

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (3+7)Kontrolná notácia: 401: b. Ka2, Dd5, Jd3 (3), č. Ka4, Ja1, Pa3, a5, b5, d6, d7 (7), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 398 (Palkoska): 1.Jd5 hrozí 2.D:c3+ J:c3 3.Jb6 mat, 2...K:d5 3.Jc7 mat, 1...Sd2 2.D:c3 S:c3 3.Je3 mat. 1...K:d5 2.Df3+ K:e6 3.Df5 mat. – Obetavé odlákanie čiernych figúr od krytia polí b6 aj e3. (J. R.)

Správne vyriešenie zaslali (č. 398: 3 body): Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Krištof Bolgár, Bratislava, Michal Fiorek, Kúty, Marián Gajdošík, Bratislava, Alexej Ivančo, Tatr. Lomnica, Jozef Kandera, Bratislava, Eugen Neógrády, Jelšava, Ján Ostrica, Považská Bystrica, Pavol Parikrupa, Košice, Aurel Petrášek, Nitra, PhC. Bohumil Pick, Praha, Ing. Jozef Pintér, Galanta (srdečný pozdrav!), Michal Pintér, Handlová, Josef Rada, Mladá Boleslav, R. Ratvaiský, Košice, Július Šoltés, Jelšava, Ladislav Tarkay, Trenčín, Ernest Tänzer, Bratislava, Dr. Karol Zimmer, Galanta, Aurel Zoltán, Prešov a Milan Žembéry, Nové Zámky.

Juraj Bosák (Bratislava) opravuje svoju úlohu – č. 400 zo dňa 6. októbra – takto: b. Ka7, Vd5, Jc3, Jc7, Pa3, d4, d6 (7), č. Ka5, Vh3, Se5, Pa6, b5 (5), mat 2. ťahom.

Výsledky turnaja o prebor Bratislavy (finálové zápasy): Kozma – Dr. Milan 0:1, Ing. Benda – Ing. Weber 1:0, prof. Ivančo – Delmár 0:1, Delmár – Ing. Benda 1:0, Ing. Weber – Dr. Milan 0:1, Perl – Kozma preruš. Stav po poslednom kole: Kozma 4.5 (1), Perl 4.5 (1), Ing. Benda, Delmár a prof. Ivančo 4, Dr. Milan a Selecký 3, Ing. Weber 0.


Rozsudok v V. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" v II. polroku 1949 a v I. polroku 1950

Rozhodcovia: Josef Rada, Mladá Boleslav a prof. Imrich Ivančo, Bratislava.

Časť B: dvojťažkyGejza Reiprich, Kremnica

2. pochvalná zmienka

(č. 252, "Práca", 29. 10. 1949)

Mat 2. ťahom: 1.Dh6Témou je sólo bielej dámy. Charakteristické pre úlohy tohto typu sú dlhé ťahy. V tejto úlohe je to najmä variant: 1.Dh6 V:f2 2.Da6 mat. Rozhodca: Ivančo

Rozsudok nadobudne platnosti, mesiac po uverejnení tejto časti, za predpokladu, že do toho času nedôjdu námietky čo do nepôvodnosti, neriešiteľnosti, vedľajších riešení. Vedúci šachovej rubriky


Z turnaja Dynamo Praha, 1951

Biely: m. Průcha – Čierny: m. Alster

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 0-0 5.Sg5 h6 6.Sh4 c5 7.d:c5 Ja6 8.e3 J:c5 9.Jge2 d5 10.0-0-0 Sd7 11.c:d5 Vc8 12.d:e6 f:e6 13.Kb1 Db6 14.f3! Jd5 15.V:d5 e:d5 16.J:d5 Dd6 17.Je7+ Kh8 18.Jd4 Je6 19.Jg6+ Kg8 20.Sc4 Vf7 21.Db3 V:c4 22.D:c4 J:d4 23.Je7+ Kf8 24.Vd1! b5 25.Dd3 V:e7 26.S:e7+ K:e7 27.D:d4 D:d4 28.V:d4 a partia sa skončila v 48. ťahu nerozhodne.


Z preboru družstiev SSSR, zo zápasu Leningrad – Moskva

Biely: Fuhrman – Čierny: Zagorovský

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jf3 e6 4.Dc2 Jf6 5.g3 Se7 6.Sg2 0-0 7.0-0 b6 8.b3 Sb7 9.Sb2 Jbd7 10.Jbd2 Vc8 11.e4 c5 12.e:d5 e:d5 13.Df5 d:c4 14.J:c4 Se4 15.Df4 b5! 16.Je3 c4 17.b:c4 b:c4 18.Vac1 Jb6 19.Sh3 Vc7 20.Je5 Jbd5 21.J:d5 S:d5 22.Vfd1 Je4 23.De3 f6 24.Jf3 Sb4 25.Vc2 Ve8 26.Df4 Vce7 27.Sg2 c3 28.Sa1 Jg5 29.S:c3 S:c3 30.V:c3 S:f3 31.V:f3 a biely sa vzdal.


Naše riešiteľské súťaže. Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania č. 4c), s označením "Šach". Mená riešiteľov uverejníme. V polročnej súťaži dostanú najlepší riešitelia úloh, v našej šachovej rubrike do 31. decembra 1951 uverejnených, cenné knihy.


Vzad <<  >> Vpred