Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a (predtým: Zrinského ul. č. 4), tel. 339-25

(22. 9. 1951)


Úloha č. 398

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+12)Kontrolná notácia: 398: b. Ka5, Dg3, Sc2, Jb4, Je6 (5), č. Kc4, Df1, Sh1, Sh6, Ja4, Jg6, Pc3, d6, e7, f2, g2, h5 (12), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.


Rozsudok v V. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" v II. polroku 1949 a v I. polroku 1950.

Rozhodcovia: Josef Rada, Mladá Boleslav a prof. Imrich Ivančo, Bratislava.

Časť B: dvojťažkyAlexander Pituk, Banská Štiavnica

1. čestné uznanie

(úloha č. 273, "Práca", 7. I. 1950)

Mat 2. ťahom: 1.Jg1Rozviazanie čiernej figúry je jedným z najzákladnejších obrán proti hrozbe bieleho. V spojení s inými témami dalo ideu mnohým významným úlohám. Zriedkavé je však trojnásobné rozviazanie tej istej figúry na tom istom poli, ako je to v úlohe nášho svetoznámeho skladateľa A. Pituka!

Pozoruhodné je aj jeho úsilie, že úlohu hodlal zostaviť bez pešiakov. Škoda, že sa to nepodarilo. Povšimnutie si zasluhuje aj to, že v úlohách s čiernym kráľom na kraji šachovnice sa dajú nájsť vždy nové a nové možnosti. Odporúčame mladým autorom, aby venovali takým úlohám zvýšenú pozornosť! Rozhodca: Imrich Ivančo.

Riešenie úlohy č. 395 (Szöghy): 1.Jc4 hrozí 2.J:e3 mat, 1...Jb5 2.Db7 mat, 1...Je2 2.Dg2 mat, 1...J~ 2.Dd4 mat, 1...Ve2 2.Se4 mat. – Motív: dva razy predĺžená obrana čierneho jazdca. (J. Rada.) – Šikovný kúsok z tematiky "rozštiepenie matov". Z tejto dvojťažky si môžu čerpať skladatelia k ďalším pokusom! (A. Ančin.)

Správne vyriešenie zaslali (č. 395: 2 body) len: Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Andrej Ančin, Komárno, Krištof Bolgár, Bratislava, Marián Gajdošík, Bratislava (dodatočne aj 1 duál u č. 384), Alexej Ivančo, Tatr. Lomnica (srdečný pozdrav), Jozef Kandera, Bratislava, Eugen Neógrády, Jelšava, Ján Ostrica, Pov. Bystrica, Aurel Petrášek, Nitra, PhC. Bohumil Pick, Praha, Josef Rada, Mladá Boleslav, R. Ratvaisky, Košice, Július Šoltés, Jelšava, Ladislav Tarkay, Trenčín, Viliam Turanský, Bratislava, a Milan Žembéry, Nové Zámky (srdečný pozdrav!).


Prebor Moskvy

Sicílska obrana

Biely: Averbach – Čierny: Moisejev

1.e4 c5 2.Je2 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Se2 Se7 7.0-0 0-0 8.f4 a6 9.Kh1 (Maróczyno ťah, presnejšie je okamžité 9.De1) 9...Dc7 10.De1 Jc6 11.Se3 Sd7 12.Vd1 b5 13.a3 Vac8 (do úvahy prichádzalo 13...Vab8, Kotov–Boleslavsky, XII. prebor SSSR) 14.Dg3 Kh8 (lepšie bolo 14...J:d4) 15.Jf3! b4 16.a:b4 J:b4 17.e5! Jg8 (chce previesť jazdca na f5. Na 17...Je8 by prišlo 18.f5! e:f5 19.Sf4!, atď. Pomerne najlepšie bolo 17...d:e5 18.f:e5 Jfd5) 18.f5! d:e5 (prehráva! Na 18...e:f5 by nasledovalo 19 e:d6 so ziskom figúry, ale nutné bolo 18...d5) 19.J:e5 Se8 20.f:e6 f:e6 21.V:f8 S:f8 22.Vd7! (neprijemné prekvapenie!) 22...D:d7 (niet obrany, na 22...Da5 vedie 23.Vf7! Sc6 24.V:g7! k matu na f7, resp. na g8) 23.J:d7 S:d7 24.Sf4 (nepriamo kryje pešiaka c2, – J:c2? Dd3! a hrozí ťahom Sd6! 24...Je7 25.Sg4 Vc6 (alebo 25...Jed5 26.J:d5 J:d5 27.Sd6! V:c2 28.h3! a vyhrá) 26.Df2 Jg6 27.Da7 Sc8 28.Db8 Kg8 (28...J:f4 29.D:f4 Kg8 30.Sf3! atď.) 29.Sf3 Vc4 30.Sd6 a biely vyhral.


Vzad <<  >> Vpred