Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a (predtým: Zrinského ul. č. 4), tel. 339-25

( 1. 9. 1951)


Úloha č. 395

József Szöghy, Budapešť

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: 395: b. Kd8, Dg7, Vc8, Ve6, Sa1, Sb1, Ja5, Pf5 (8), č. Kd5, Vb3, Vc2, Jc3, Pa7, d6, e3 (7), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.


Rozsudok v V. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" v II. polroku 1949 a v I. polroku 1950.

Rozhodcovia: Josef Rada, Mladá Boleslav a prof. Imrich Ivančo, Bratislava.

Časť B: dvojťažkyAlexander Pituk, Banská Štiavnica

II. cena

(úloha č. 237, "Práca", 11. VI. 1949)

Mat 2. ťahom: 1.e:f4Téma biely na ťahu, je nielen s peknými zmenenými matmi, ale aj s novými matmi. Bola by vyššie cenená, keby mala solídnejší úvodník! Trošku exoticky pôsobí aj konfigurácia pešiakov, resp. zhluk figúr okolo d1–g4. Rozhodca: Imrich Ivančo.

Riešenie úlohy č. 392 (Svozílek): 1.Dd4 hrozí 2.D:d5 mat, 1...J:d4 2.J:c5 mat, 1...D:d4 2.S:h3 mat, 1...V:d4 2.Va6 mat, 1...c:d4 2.Vc6 mat, 1...S:d4 2.Jf8 mat, 1...Se5+ 2.D:e5 mat, 1...d:e4 2.Dd7 mat. – Motívom je trma–vrma na poli d4, no hroziaci šach, 1...Se5+ prezradzuje riešenie. Pešiaci e7 a g5 sú zbytoční a odsudzujú strelca d8 k malo dôstojnej úlohe. (J. Rada)

Správne vyriešenie zaslali (č. 392: 2 body): Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Krištof Bolgár, Bratislava, Teodor Budil, Bratislava, Štefan Hrnčiarik, Kúty, František Kaduk, Handlová, Eugen Koza, Prešov, Jozef Kuzma, Bratislava, Antonín Nejedlý, Brno, Eugen Neógrády, Jelšava, Ján Ostrica, Považská Bystrica, Miroslav Peprník, Moravská Ostrava, Aurel Petrášek, Nitra, PhC. Bohumil Pick, Praha, Josef Rada, Mladá Boleslav, R. Ratvaiský, Košice, Juraj Strnisko, Košice, Július Šoltés, Jelšava, Ladislav Tarkay, Trenčín, Ferdinand Vyletal, Nitra a Antonín Wagner, Praha.

Odkazy redakcie: Jozef Kandera a Viliam Turanský, Bratislava: Žiaľbohu, riešenie je chybné, ináč: srdečný pozdrav!


Turnaj v Mariánskych Lázňach

Italská hra

Biely: Benkö – Čierny: Pytlakowski

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.Jc3 Jf6 5.d3 d6 6.Ja4 Sb6 7.J:b6 a:b6 8.Sg5 h6 9.Sh4 0-0 10.h3 De7 11.Jh2 g5 12.Sg3 Ja5 13.De2 J:c4 14.d:c4 Kg7 15.h4 Se6 16.Jf1 Va4 17.b3 Va3 18.h:g5 h:g5 19.De3 Kg6 20.Df3 Sg4 21.Dc3 J:e4 22.Dd3 Sf5 23.Je3 J:g3 24.J:f5 J:f5 25.g4 e4 26.g:f5+ K:f5 27.Dh3+ Ke5 28.Vd1 c6 29.Dg3+ Ke6 30.Vh6+ f6 31.Dg4+ Ke5 32.Dg3+ Ke6 33.D:g5 Kd7 34.Df5+ Kc7 35.Dh5 Vf7 36.Vh8 Dd7 37.Dg6 c5 38.Dg8 b5 39.c:b5 Kb6 a biely sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred