Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a (predtým: Zrinského ul. č. 4), tel. 339-25

( 8. 9. 1951)


Úloha č. 396

Bedrich Formánek, Bratislava

Originál pre Prácu

Venovaná J. Radovi

Mat 3. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: 396: b. Kh8, Vf4, Sd3, Sh4, Jg2, Pb7, c4, d2, e2 (9), č. Kh5, Vb1, Vh2, Sc1, Pe6, g3, h3 (7), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 393 (Badzik): 1.Vd5 hrozí 2.Sg5+ Kg4+ 3.Jf6 mat, 1...J:h4 2.Ve4+ Kg3 3.Vg5 mat, 1...K:e3 2.Sg5+ Ke4 3.Jf6 mat, 2...Jf4 3.Vd3 mat, 1...Kg4 2.Jf6+ Kf4 3.Sg5 mat, 2...K:h4 3.Vh3 mat, 3.Vh5 mat, Duál! – Varianty sú dobre inscenované, len ešte treba, aby sa mladý autor oboznámil s matovou čistotou aj ekonómiou! (J. Rada)

Správne vyriešenie zaslali (č. 393 + duál: 2+2: spolu 4 body!): Krištof Bolgár, Bratislava, Eugen Neógrády, Jelšava, Aurel Petrášek, Nitra, Bohumil Pick, Praha, Josef Rada, Mladá Boleslav, R. Ratvaiský, Košice. – (Len č. 393: 3 body): Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Anton Barniak, Prešov, Vendelín Beneš, Brno, Rudolf Duffek, Nitra, Marián Gajdošík, Bratislava (dodat. aj č. 392), Anton Kalina, Bratislava, Ján Ostrica, Pov. Bystrica, Jozef Sklenka, Handlová, Július Šoltés, Jelšava, Pavol Vacek, Kúty a Viktor Záhorský, Košice. – Ostatné vyriešenia boli chybné alebo neúplné!


Na záver medzinárodného šachového turnaja v Československu

V nedeľu 26. augusta a ďalšie dva dni v Klube ROH v Rádiopaláci na Vinohradoch bol slávnostne dokončený medzinárodný šachový turnaj, hraný v minulých týždňoch v Mariánskych Lázňach. Usporiadateľom turnaja, na ktorom sa okrem našich troch reprezentantov, zúčastnili šachoví hráči sedemnástich ľudovo–demokratických krajín a pokrokových organizácií západných štátov, bola Ústredná rada odborov spolu s Ústrednou jednotou československých šachistov a Ministerstvom informácií a osvety. Turnaj bol prípravou európskych štátov na svetové majstrovstvo šachu v roku 1954. Presahoval obvyklý rámec predovšetkým tým, že sa v celom svojom priebehu stal mohutnou mierovou manifestáciou a prejavom úsilia šachistov celého sveta bojovať za udržanie mieru! Svedči o tom jeho hlavné heslo: Mier všetkým národom – šachy všetkému ľudu! Tento turnaj bol usporiadaný z podnetu Medzinárodnej šachovej federácie FIDE, podľa mierovej výzvy jeho posledného kongresu. – Medzinárodný šachový turnaj, konaný za účasti pokrokových šachistov všetkých európskych štátov, mal v súčasnej dobe mimoriadne dôležité politické poslanie. Skutočnosť, že sa hralo u nás, v krajine, ktorá buduje socializmus a poskytuje najširším vrstvám pracujúcich príležitosť tvorivej účasti na všeobecnom kultúrnom rozmachu, nie je náhodná! Svedčí o tom, že jednotné šachové hnutie sa plným právom zaraďuje po boku všetkého mierumilovného ľudstva!!

ZK ROH Stavebný kombinát v Komárne usporiada turnaj jednotlivcov o majstrovstvo Nitrianskeho kraja. Turnaj bude v Komárne v dňoch 7.–14. októbra. Vyzývajú sa všetky kluby, šachové odbory a sokolské jednoty Nitrianskeho kraja, aby sa ohľadom tohoto turnaja obrátili na Andreja Ančina, Komárno, Masarykova 34, kde dostanú bližšie informácie.


Sicílska

Biely: Pedersen – Čierny: Pachman

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 a6 6.f4 Dc7 7.Sd3 e5 8.Jf3 Se7 9.0-0 0-0 10.Kh1 b5 11.f:e5 d:e5 12.Sg5 Jbd7 13.De1 Sb7 14.Jd5 J:d5 15.e:d5 f6 16.Dh4 g6 17.Sh6 Vf7 18.Dg3 f5 19.Jd4 S:d5 20.J:f5 Jf6 21.Vae1 Ve8! 22.Je3 Se6 23.S:g6 h:g6 24.D:g6+ Kh8 25.Sg5 Vef8 26.Jf5 Jh7 27.Sh6 S:f5 28.V:f5 Sh4! 29.Vef1 V:f5 30.V:f5 V:f5 31.D:f5 Sf6 32.De6 Sg7 33.S:g7+ K:g7 34.h4 Jf6 35.c3 Dc5 36.h5 J:h5 37.Dg4+ Kh6 38.De6+ Kg5 39.Dg8+ Kf6 40.Dh8+ Jg7 41.Dh6+ a čierny vyhral.


Vzad <<  >> Vpred