Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a (predtým: Zrinského ul. č. 4), tel. 339-25

(15. 9. 1951)


Úloha č. 397

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+4)Kontrolná notácia: 397: b. Kg7, Dh8, Ve2, Sd1, Jd3, Je4, Pe6, g4 (8), č. Kf3, Sh5, Jd5, Pe7 (4), mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 394 (Jespersen): 1.Ke2 d3+ 2.Ke3 hrozí c3 3.Se4+ Kc4 4.Da4 mat, 1...c3 2.Da2+ c4 3.Da5+ c5 4.Da8 mat, 1...e3 2.Dg8 hrozí d3+ 3.K:e3 c3 4.D:e6 mat, 3...c3 4.S:e6 mat. Vedľ. rieš.: 1.Kc2 d3+ 2.Kc3 d2 3.Da4 d1J+ 4.Dc4 mat, atď.

Správne vyriešenie zaslali (č. 394 a vedľ. rieš.: 4+4: spolu 8 bodov!): Marián Gajdošík, Bratislava, Jozef Kandera, Bratislava, Eugen Neógrády, Jelšava, Aurel Petrášek, Nitra, Josef Rada, Mladá Boleslav, R. Ratvaiský, Košice, Ladislav Tarkay, Trenčín, (dodatočne aj č. 393), Viliam Turanský, Bratislava (Len č. 394: 4 body): Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Krištof Bolgár, Bratislava, (dodat. aj 2 duály u č. 393), Ján Ostrica, Pov. Bystrica, PhC. Bohumil Pick, Praha.


Pásmový turnaj, Mariánské Lázne

Biely: Balanel (Rumunsko) – Čierny: Pytlakowski (Poľsko)

Nimzovičova indická obrana

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 0-0 5.e3 (často sa hráva aj 5.Sg5; napr. 5...h6 6.S:f6 D:f6 7.a3 S:c3+ 8.D:c3 c5 9.Jf3 Jc8 10.e3 c:d4 11.e:d4 d6! 12.Se2 e5, alebo 5.Sh4 c5 7.d:c5 Ja6 8.e3 J:c5 9.Je2! d5 10.0-0-0 Sd7 11.c:d5 Vc8 12.Kb1 e5! s rovnakou hrou. Pomerne najviac možnosti má biely po 5.Jf3, napr. 5...c5 6.d:c5 Ja6 7.a3 S:c3+ 8.D:c3 J:c5 9.g3 b6 10.Sg2, atď.) 5...c5 6.d:c5 Ja6! 7.Jge2 (celkom dobrá myšlienka, miesto bežného 7.Jf3 a 8.Se2) 7...J:c5 8.a3 S:c3+ 9.J:c3 d5 10.b4 Jcd7 11.c:d5 e:d5 12.Sb2 Jb6 13.Vd1? (táto veža patrí na c1) 13...De7 14.Se2 Se6 15.0-0 Vac8 (čierny má za izolovaného pešiaka aktívnejšie postavenie svojich figúr) 16.Db1 Jc4 17.Jb5? (lepšie bolo 17.S:c4 V:c4 18.Vc1 s nasl. Vfd1) 17...a6 18.Jd4 b5 19.Jb3 Je4! (týmto ťahom čierny začal priamy útok na bieleho kráľa) 20.Da1 Dg5 21.Sd4 (nutné bolo 21.Vfe1; napr. 21...Sh3 22.Sf1 Vc6 23.f4, atď.) 21...Sh3 22.Sf3 Vc6! (s hrozbou 23...S:g2! 24.S:g2 Vg6, atď. – Ak biely chcel ešte bojovať, mal obetovať kvalitu ťahom 23.g3) 23.Kh1 Vg6 24.g:h3 Dg1+! a mat v nasl. ťahu! (gd)

Krajský výbor Slov. šach. sväzu v Bratislave, hodlá usporiadať II. etapu majstrovstva Republiky. V tejto II. etape môžu sa zúčastniť víťazi (preborníci) klubových, odborových, krúžkových preborov, a to ak má klub, odbor, krúžok do 30 členov, môže prihlásiť 1 účastníka, ak má od 30 do 100 členov, 2 účastníkov, s počtom členov (šachistov) nad 100 môže prihlásiť 3 účastníkov. Prihlášky treba zaslať do 30. septembra 1951 na adresu: Juraj Perl, taj. KVSŠS, Bratislava, ul. Národ. povst. 25. Spolu s prihláškou treba tiež zaslať zoznam členov šachového klubu, odboru, krúžku s prípadnou žiadosťou o registráciu šach. združenia a členov podľa zoznamu, ako aj uviesť adresu funkcionára dotyčného šach. združenia, s ktorým nadviaže styk KVSŠS a oznámi mu tiež termín a bližšie podmienky turnaja. – KVSŠS ďalej oznamuje, že v krátkom čase usporiada tiež bleskový turnaj družstiev. Termín a podrobnosti sa oznámia príslušnému funkcionárovi, ktorý bude KVSŠS zahlásený. Krajský výbor SŠS.

Naše riešiteľské súťaže. Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania č. 4) s označením "Šach". Mená riešiteľov uverejníme. Vo štvrťročnej súťaži dostanú najlepší riešitelia úloh, v našej šachovej rubrike uverejnených, šachové knihy.

Úlohový turnaj "Práce". Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po Kčs 300.– aj Kčs 200.–. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami.


Vzad <<  >> Vpred