Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Zrinského č. 4, tel. 339-25

(25. 8. 1951)


Úloha č. 394

Jesper Jespersen

I. cena

Deutsches Wochenschach 1907

Mat 4. ťahom (3+9)Kurióza. Podmienkou turnaja bolo, aby čierni pešiaci obkľúčili čierneho kráľa vo forme "kolkov".

Kontrolná notácia: 394: b. Kd1, Da8, Sf5 (3), č. Kd5, Pc4, c5, c6, d4, d6, e4, e5, e6 (9), mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní.


Rozsudok v V. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" v II. polroku 1949 a v I. polroku 1950.

Rozhodcovia: Josef Rada, Mladá Boleslav a prof. Imrich Ivančo, Bratislava.

Časť B: dvojťažky

Turnaja sa zúčastnilo iba 12 skladateľov, zaslané práce však svedčia o tom, že mladá slovenská úlohárska generácia dobre napreduje aj na tomto úseku ľudovej tvorivosti! – Po uvážení zaslaných prác, rozhodol som sa na udelenie cien v tomto poradí:Gejza Reiprich, Kremnica

I. cena

(úloha č. 297, "Práca", 8. IV. 1950)

Mat 2. ťahom: 1.Ke2Najmä pre relatívne jednoduché postavenie veľmi hodnotná dvojťažka so strategickým motívom. Dvojnásobná väzba čiernej veže so zodpovedajúcimi odskokmi bielych jazdcov, ako aj štvornásobné zoslabenie bieleho dáva jednotný celok, škoda, že úvodník berie jediné voľné pole čierneho kráľa! Rozhodca: Imrich Ivančo.

Riešenie úlohy č. 391 (Reiprich): 1.K:a6! a:b6 2.Sf1 b5 3.b4! c:b3 e.p. 4.S:b5 mat. – Idea tohoto vtipného orieška sa nedá realizovať s ekonomickým matom. Pokus o prehodenie ťahov nevedie k cieľu: 1.Sf1? a5! 2.S:a5 a6 3.b4 c:b3 e.p. 4.?? (J. R.)

Správne vyriešenie zaslali (č. 391: 4 body!): Alex Abrahám, Handlová, Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Krištof Bolgár, Bratislava, Aurel Eigner, Košice, Imrich Fišl, Kúty, Jozef Forgáč, Bratislava, Marián Gajdošík, Bratislava, Ambróz Hano, Prešov, Jozef Kandera, Bratislava, Filip Kögel, Železník, Ján Lakota, Piešťany, Gustáv Majerský, Bratislava, Eugen Neógrády, Jelšava, Aurel Petrášek, Nitra, Phc. Bohumil Pick, Praha, Josef Rada, Mladá Boleslav, R. Ratvaisky, Košice, (srdečný pozdrav!), Martin Škultéty, Bratislava, Július Šoltés, Jelšava, Ladislav Tarkay, Trenčín a Viliam Turanský, Bratislava.

Odkazy redakcie: Ladislav Tarkay, Trenčín: Vec vyšetríme, srdečný pozdrav!


Partia v Mariánskych Lázňach

Indická

Biely: vm. Szabó – Čierny: Barda

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.g3 0-0 6.Sg2 Jbd7 7.Jge2 c6 8.0-0 e5 9.d5 Dc7 10.b3 h6 11.h3 Kh7 12.Dd2 c5 13.Sb2 a6 14.f4 e:f4 15.g:f4 Jg8 16.Vae1 Dd8 17.Jd1 S:b2 18.D:b2 Df6 19.Jg3 Dh4 20.Ve3 f6 21.De2 Vf7 22.Jb2 Jf8 23.Jd3 Sd7 24.e5 f:e5 25.f:e5 V:f1+ 26.J:f1 Sf5 27.e:d6 Dd4 28.Db2 Jd7 29.D:d4 c:d4 30.Vf3 b6 31.Jg3 Jf8 32.J:f5 g:f5 33.b4 Vc8 34.V:f5 Kg7 35.c5 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred