Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Zrinského č. 4, tel. 339-25

( 4. 8. 1951)


Úloha č. 391

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre Prácu

Venovaná Františkovi Ungvárymu

Mat 4. ťahom (10+10)Kontrolná notácia: 391: b. Kb7, Sb6, Sh3, Jf7, Pb2, c3, d4, e6, f3, g5 (10), č. Ke8, Sf8, Pa6, a7, c4, d5, e7, f4, g6, g7 (10), mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní.


Rozsudok v V. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" v II. polroku 1949 a v I. polroku 1950.

Rozhodcovia: Josef Rada, Mladá Boleslav a prof. Imrich Ivančo, Bratislava.Dr. Emil Palkoska, Praha

2. čestné uznanie

(287, "Práca", 25. II. 1950)

Mat 3. ťahom, 1.Vb1Pôsobivý úvodník: biely rozbíja pripravenú batériu a podstavuje vežu pod čiernu dámu (motív: "the ambushes"). Úloha nepredstavuje zámernú stratégiu bielych a čiernych figúr, ani nemá tichých hier, no predsa nadviazanie variantov na pohyby čiernej dámy vtláča tejto práci pečať vnútornej ucelenosti. – Rozhodca Josef Rada.

Riešenie úlohy č. 388 (Bata): 1.Vd8 d6 2.S:d6! e:d6 3.Ve8 mat. – Ľúbivé tempo po tempe, no podľa nášho názoru úloha bez variantového obohatenia zostáva úlohovým epigramom! (J. R.)

Správne vyriešenia zaslali (č. 388 a dodat. aj 1 duál u č. 387: 3+1, spolu 4 body!): Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Krištof Bolgár, Bratislava, Marián Gajdošík, Bratislava, Filip Kögel, Železník, PhC. Bohumil Pick, Praha, Josef Rada, Mladá Boleslav, Ladislav Tarkay, Trenčín. (č. 388: 3 body): Jozef Kandera, Bratislava, Vladimír Kúth, Horná Lehota (srdečný pozdrav!), Eugen Neógrády, Jelšava, Ján Ostrica, Považská Bystrica (srdečný pozdrav!), Aurel Petrášek, Nitra, Július Šoltés, Jelšava, Viliam Turanský, Bratislava a R. Vagenknecht, Bratislava (srdečný pozdrav!). – Ostatné vyriešenia boli chybné alebo neúplné.


Partia z majstrovstva Bratislavy

Francúzska obrana

Biely: Delmár – Čierny: Tonkovič

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 c5 5.a3 S:c3+ 6.b:c3 Dc7 (dobré pokračovanie, ale častejšie sa hráva 6...Je7, napr. 7.Dg4 Jf5! 8.Sd3 h5 9.Df4 Dh4! s rovnakou hrou. Namiesto 7.Dg4 dáva viac možnosti bielemu 7.Jf3 alebo 7.a4), 7.Jf3 (7.Dg4? Je7! 8.D:g7 Vg8 9.D:h7 c:d4 atď.), 7...Je7 8.a4! b6 9.Sd3 c:d4? (otvára diagonálu dámskemu strelcovi bieleho, preto lepšie bolo 9...Jc6 10.Sa3 Ja5 atď.), 10.c:d4 h6 (ďalšie oslabenie, 10...0-0? 11.S:h7+! atď.). 11.Sa3 Sa6 12.0-0 S:d3 13.D:d3 0-0 14.Sd6! Dd7 15.Jh4 Vd8 16.f4 Jbc6 17.c3! (a nie 17.f5, na čo by prišlo 17...e:f5 18.J:f5 J:f5 19.V:f5 Jd4 atď. Teraz čierny už nemôže zabrániť ďalšiemu postupu "f" pešiaka, keďže na 17...g6 by prišlo 18.g4! s nasl. 19.f5 atď.), 17...Vac8 18.f5 e:f5 19.J:f5 J:f5 20.V:f5 Je7 21.Vf3 Jg6 (jediné krytie bodu "f7"), 22.Vaf1 Jh8 23.Vg3 Vc6 (pripravuje obeť kvality s protihrou slabých pešiakov na dámskom krídle. Ale k tomu už nedôjde), 24.Vf6! (hrozí predovšetkým 25.V:h6 g6 26.Vgh3 atď.), 24...Jg6 25.e6! (rozhodujúci prielom!), 25...g:f6 (25...D:d6? 26.e:f7+ atď. ale o niečo dlhší odpor umožnilo 25...V:d6 26.V:f7 D:f7 27.e:f7+ K:f7 atď.) 26.e:d7 V:d6 27.h4! Kf8 28.h5 Jf4 29.De3 Je6 30.D:h6+ a biely v niekoľkých ťahoch vyhral. (gd)


Vzad <<  >> Vpred