Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Zrinského č. 4, tel. 339-25

(14. 7. 1951)


Úloha č. 388

Lörinc Bata, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+3)Kontrolná notácia: 388: b. Kg5, Vc8, Sb8, Je5, Pc4 (5), č. Ke6, Pd7, e7 (3), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.


Rozsudok v V. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "PRÁCA" v II. polroku 1949 a v I. polroku 1950

Rozhodcovia: Josef Rada, Mladá Boleslav a prof. Imrich Ivančo, Bratislava.Vladimír Pachman, Praha

I. cena

(230, "Práca", 15. mája 1949)

Mat 3. ťahom: 1.Ka1Vysoko vyniká nad ostatné turnajové práce nielen kvalitou spracovania svojej témy, ale i matovou kvantitou, obsahujúc 7 modelových matov v troch cenných hrách. Hlavnou obrannou figúrou je voľná čierna veža, ktorá ťahom 1...Vf8 zmarí obidva tematické pokusy bieleho: 1.f3 (f4)? Vf8! 2.f:e4 (f:g5)+ V:f5! V prípravnom kľúčovom ťahu odpúta preto biely jazdca pre hrozbu: 1.Ka1! Vf8 2.Jd4 V:f5 3.De2 mat. To je kombinácia priama! Obidve obranné hry podávajú v nepriamej kombinácii ideu zámerného prilákania ľahkých figúr na stĺpec f, pričom sa pekne uplatňuje aktívny zásah čierneho v 2. ťahu – stará bolesť českej úlohovej školy: 1.Ka1 Jf6 2.f3! J:g4! 3.f:g4 mat, 1...Sf6 2.f4! Se5! 3.f:e5 mat. Riešiteľa tiež udivuje okolnosť, že biele figúry sa od č. kráľa vzďaľujú, že vlastne "útekom útočia". Tematické zvodnosti: 1.Ka3? d4! 2.Jd4 d5+! –; 1.Kb1? J(S)f6 2.f3 Vb8+! – Pri skladbe úlohy musel autor, náš turnajový najúspešnejší skladateľ po vojne, zdolávať nemalé ťažkosti kompozičné; aby pozícia bola absolútne aj relatívne možná, všetky ostávajúce biele figúry museli byť totiž zobraté čiernymi pešiakmi. Rozhodca: Josef Rada, Mladá Boleslav

Riešenie úlohy č. 384 (Janček): 1.Dd1 (hr. Jc4+ 3.Dg4 mat) Kd4 2.Jc4+ K:c4 3.Da4 mat, 2...Ke4 3.Dg4 mat, 2.D:d2+ duál 1...Kd5 2.Jc4+ Kc4 Kc6 3.Da4 mat, 2...Ke4 Ke6 3.Dg4 mat, 1...Ke6 2.Dh5 (hr. Df5+) Kd7, Se5 3.De8 mat, Df7 mat, atď. 1...Kf4 2.Dg4+ Ke3 3.Jc4 mat, Jf5 mat. duál! 2...Ke5 3.Jc4 mat, Jf7 mat, duál! (F. Kögel, Lechovice). Vedľajšie riešenie: 1.Da4–a5+! (K. Bolgár, Bratislava a J. Rada, Mladá Boleslav).

Správne vyriešenie zaslali (č. 384 a 3 duály a vedľ. rieš.: 3+3+3: spolu 9 bodov!!!): Josef Rada, Mladá Boleslav, (č. 384 + 2 duály a vedľ. rieš.: 8 bodov!): Krištof Bolgár, Bratislava. (č. 384 a 3 duály: 6 bodov!) Filip Kögel, Lechovice (dodatočne aj č. 383). (Len č. 384): Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Marián Gajdošík, Bratislava, Jozef Kandera, Bratislava, Štefan Krčmár, Nižná Hora (srdečný pozdrav!) Vladimír Kúth, Horná Lehota (srdečný pozdrav!), Eugen Neógrády, Jelšava, Aurel Petrášek, Nitra, Ladislav Tarkay, Ružbachy kúpele, (dodatočne aj č. 382 a č. 383). Viliam Turanský, Bratislava. (Len č. 383, dodatočne): Phc. Bohumil Pick, Praha a Július Šoltés, Jelšava. – Ostatné vyriešenia boli chybné alebo neúplné!

V minulotýždennej partii prof. Ivančo – Polaček vkĺzli viaceré chyby. 8. ťah bieleho má byť správne "c3" (miesto e3) a 14. ťah "Jd2" (tento ťah vypadol!); 31. ťah čierneho "Vf8" (a nie Vfg).

Výsledky turnaja o prebor Bratislavy: Finálové zápasy: (utorok, 10. júla): Dr. Milan – prof. Ivančo 0.5:0.5, Delmár – Perl 0:1 (!!!), Ing. Benda – Selecký 1:0, Ing. Weber – Kozma 0:1.


Vzad <<  >> Vpred