Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Zrinského č. 4, tel. 339-25

(18. 8. 1951)


Úloha č. 393

Ondrej Badzik, Hrabušice

Prvotina mladého slovenského autora!

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: 393: b. Ke1, Ve3, Vg5, Sh4, Sh7, Jg8, Pg2, h6 (8), č. Kf4, Se8, Jg6, Jh1, Pd6, h2 (6), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.


Rozsudok v V. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" v II. polroku 1949 a v I. polroku 1950.

Rozhodcovia: Josef Rada, Mladá Boleslav a prof. Imrich Ivančo, Bratislava.Bedrich Formánek, Bratislava

2. pochvalná zmienka

(302, "Práca", 22. IV. 1950)

Mat 3. ťahom: 1.Sa4Kľudná súhra troch ľahkých figúr aj útočného pešiaka, vyznievajúca v päť hier, končiacich sa ekonomickým matom. Hlavná aktívna čierna figúra, jazdec 4, likviduje sa na štyroch poliach a záhuba čierneho kráľa je potom tempove podmienená povinnosťou ťahu ostávajúceho jazdca. – Autor sa vypracoval v krátkom čase na najúspešnejšieho slovenského riešiteľa! Získal dosiaľ nielen 4 prvé ceny v rieš. súťaži "Prace", no veľmi hodnotná je aj III. cena v polročnej súťaži Lid. demokracie 1950, kde sa zúčastnilo medzi inými aj 7 riešiteľov, ktorí dobyli pre ČSR majstrovstvo sveta v riešiteľskom preteku 17. národov v r. 1948!! Táto úloha je prísľubom, že autor rozmnoží platným spôsobom aj dosiaľ nepočetné rady slovenských šachových skladateľov!! Rozhodca: Josef Rada.

Riešenie úlohy č. 390 (Pachman): 1.Sb4 Jd3 (hrozí) 2.Sa3+ Jb2 3.Sb2 mat, 1...Sd5 2.Jc3+ d1D (S) 3.Je2 mat, 1...e3 2.J:b2+ d1D(V)+ 3.Jd3 mat. (1...Jc4 2.D:c4+, atď.).

Správne vyriešenia zaslali (č. 390: 3 body): Ján Agarský, Sandtnerova dolina, Mikuláš Babjak, Košice, Krištof Bolgár, Bratislava, Štefan Ďurovec, Prešov, Rudolf Fišera, Nitra, Marián Gajdošík, Bratislava, Juraj Gereg, Kúty, Hieroným Holdoš, Svit, Jozef Kandera, Bratislava, Filip Kögel, Železník, Štefan Lakota, Nové M. n. V., Jozef Matuš, Handlová, Eugen Neógrády, Jelšava, Pavol Novák, Topoľčany, Ján Ostrica, Pov. Bystrica, Aurel Petrášek, Nitra, PhC. Bohumil Pick, Praha, Josef Rada, Mladá Boleslav, Július Šoltés, Jelšava, Ladislav Tarkay, Trenčín, Viliam Turanský, Bratislava, Martin Tvaruško, Turč. Martin.


Sopot – 1951

Biely: Koch (NDR) – Čierny: Sliwa (Poľsko)

Caro–Cann

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 d:e4 4.J:e4 Sf5 5.Jg3 Sg6 6.f4 (lepšie je 6.h4; napr. 6...h6 7.Jf3 Jbd7! 8.Sd3 S:d3 9.D:d3 Dc7 10.Sd2 Jgf6 11.0-0-0 s malou prevahou bieleho) 6...e6 7.Jf3 Jd7 (nepresnosť! ... po správnom 7...Sd6! 8.Sd8 Je7! 9.0-0 Jd7 10.Kh1 Dc5 stojí čierny veľmi dobre: Marshall Capablanca; New York 1927) 8.Sd3 S:d3 9.D:d3 Jgf6 10.0-0 Sd6 11.Sd2 Dc7 12.Je5 Jf8 (pripravuje [koniec výstrižku!]


Vzad <<  >> Vpred