Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(17. 2. 1952)


Úloha č. 407

Max Riedl, Niemes

I. cena

Münchener Post 1926

Mat 2. ťahom (11+9)Kontrolná notácia: 407: b. Ke2, Dg7, Sg8, Sh2, Jd7, Je7, Pb5, c3, d4, f5, h4 (11), č. Ke4, Sg6, Jc4, Je8, Jh8, Pb6, e5, f7, h5 (9), mat druhým ťahom. Riešenie do 14 dní.

V poslednom čase sa veľmi zväčšil počet našich riešiteľov. Všetkých nových vítame medzi našimi spolupracovníkmi a dúfame, že ani v budúcnosti sa neprestanú zaujímať o našu rubriku!

Riešenie úlohy č. 404 (Janček): 1.Dh7–d3 1...Kc6 2.b8J mat, 1...Ke6 2.f8J mat, 1...Kd8 2.Dd6 mat, 1...d5 2.D:d5 mat.

Správne vyriešenie zaslali (č. 404: 2 body): J. Agarský, Sandtnerova dolina, E. Bernhardt, Bratislava, J. Bogdán, Podbrezová, K. Bolgár, Bratislava, E. Boros, Bátka, J. Bosák, Bratislava, M. Černák, Svit, J. Dávid, Bratislava, M. Gajdošík, Bratislava, V. Hevier, N. Mesto n.V., Š. Hrušovský, Zlaté Moravce, J. Janček, Solčany, Ing. V. Jerz, Bratislava, J. Kandera, Bratislava, J. Krčík, Bojnice, Ľ. Krivosudský, (St. Čepen, R. Kuba, Bratislava, MUC J. Kučera, Bratislava, F. Lenghart, Bratislava, J. Lorenc, Piešťany, L. Ölveczky, Hurbanovo, A. Paulik, Bratislava, A. Petrášek, Nitra, Phc. Mg. B. Pick, Praha, Ing. J. Pintér, Galanta, L. Polaček, Bratislava, F. Pupák, Sandrik, J. Rada, Mladá Boleslav, J. Saktor, Vlkanová, T. Slobodník, Bratislava, L. Soják, Hlohovec, F. Štreicher, Partizánske, J. Štuller, Levice, L. Tarkay, Zlaté Moravce, I. Tatranský, Trenčín, M. Vrškový, Bratislava, M. Žembéry, Nové Zámky. – Prosíme toho riešiteľa, ktorý nám zabudol udať meno, aby tak dodatočne urobil, aby sme mu mohli započítať body!


Rozsudok v VI. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" v II. polroku 1950

Časť A: trojťažky2. čestné uznanie

Cyril Opalek, Bratislava

(V. 361, "Práca", 23. XII. 1950)

Mat 3. ťahom: 1.Sh3Úlohu motivujú štyri rôzne odťahy bieleho kráľa v 2. ťahu, odôvodnené úvodníkom s ideou podstavenia, pričom všetky hry sa končia tým istým modelovým matom. S iným matovým obrazcom bola už táto idea spracovaná dokonca so šiestimi odťahmi bieleho kráľa. Josef Rada.

Upozorňujeme všetkých skladateľov úloh, uverejnených v našej rubrike v I. polroku 1949 (č. 193–239, že rozsudok turnajov pre dvojťažky a trojťažky z tohto obdobia uverejníme dodatočne v máji 1952. Prípadné opravy úloh, alebo iné pripomienky pošlite preto najneskôr do 15. apríla 1952 na adresu rozhodcu: B. Formánek, Bratislava, XI., Stalinova ul č. 56.


Z turnaja šachových družstiev ZK ROH Bratislavského kraja

V skupine A: Štátna banka – Služba 6.5:1.5, Holiči – Slovnaft II. 8:0, Pravda II. – Poštári 0:8, Energetika – Dozáb II. 7:1, SOR – Dôch. zabezp. 5.5:2.5. – V skupine B: Elektromont. – Záv. Mieru 2:6, Práca – Kovoslužba 7.5:0.5, Slovnaft I. – VŠHV 3.5:4.5, Čs. št. film – Pov. fin. 2:6, Pov. pôdohosp. – ÚNV 4.5:3.5. – V skupine C: Zdrav sl. I. – Medika 8:0, Železničiari – ČTK 8:0, Pov. potrav. pr. – SVŠT II. 3.5:4.5, Janka – Priemstav 3:5, Káblo – KNV 1:7. – V skupine D: Pravda I. – Pov. inform. 8:0, SVŠT I. – Preš. mech. 7:1, Poz. stavby – Dôch. zabezp. II. 6.5:1.5, Dozáb I. – Dunajplavba 5.5:2.5, Zdrav. sl. II. – Danubia 0.5:7.5.


Vzad <<  >> Vpred