Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

( 6. 3. 1952)


Úloha č. 410

Vratislav Miltner, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+6)Kontrolná notácia: 410: b. Kf2, Vd4, Ve1, Sg4, Jh3, Pg5 (6), č. Kh4, Vd6, Sa4, Pd3, d5, f3 (6), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 407 (Riedl): 1.Dh6 tempo e:d4 2.Df4 mat, 1...S~ 2.Dc6 mat, 1...Jc~ 2.De3 mat, 1...Je~ 2.Jf6 mat, 1...f6 2.Sd5 mat. – Biely na ťahu so zámenou prvých troch matov. (J. R.)

Mená riešiteľov budeme uverejňovať len každý druhý týždeň!

Odkazy redakcie: Viacerým: Pri riešení netreba označiť kontrolnú notáciu!

V pražskom polofinále zvíťazil mm. Ing. Šajtar, keď dosiahol 10 bodov. Druhým bol Podgorný s 9 bodmi. Na treťom a štvrtom mieste zostali Július Kozmu z Bratislavy a Dr. Záruba z Prahy s 8 a pol bodmi. Obidvaja získali majstrovský titul, pričom Kozma si lepším pomerom bodov zaistil účasť v turnaji o prebor. – Ľ. P.


Medzikrajové korešpondenčné stretnutie

Sicílska obrana

Biely: m. J. Hukel – Čierny: Ing. V. Olexa

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 e6 6.Jdb5! (najlepšie pokračovanie, ktoré dáva bielemu dvojicu strelcov. Dobré je aj 6.g3 a nasl. Sg2) 6...Sb4 7.a3 (iné možnosti sú slabšie, napr. 7.Jd6+ Ke7 8.Jc8+ V:c8 9.Sd3 d5 10.e:d5 D:d5 11.0-0 Dh5 s rovnakou hrou, Keres–Trifunovič, Moskva, 1947; alebo 7.Sf4 J:e4! 8.Jc7+ Kf8 9.J:a8? Df6 atď.) 7...S:c3+ 8.J:c3 d5 9.e:d5 (aj jednoduché 9.Sd3 d:e4 10.J:e4 J:e4 11.S:e4 D:d1+ 12.K:d1 dáva malú výhodu bielemu) 9...e:d5 10.Sd3 Sg4! (lepšie ako 10...0-0 11.0-0 Sg4 12.f3 Se6 pre 13.Sg5! a teraz 13...Db6+ 14.Kh1 D:b2 nejde: 15.S:f6 g:f6 16.Dd2 a vyhrá) 11.f3 Se6 12.0-0 h6! 13.Je2 0-0 14.Jg3 Db6+? (čierna dáma sa dostane mimo hry; správne bolo 14...d4! s nasl. Dd5) 15.Kh1 Vfe8 16.b3 Vad8 17.Sf4 d4 18.Dd2 Kf8 19.Vae1 Jd5 (na to rozhodne pekná kombinácia bieleho, nutné bolo 19...Jg8, no po 20.Je4 je prevaha bieleho jasná) 20.S:h6! g:h6 21.D:h6+ Ke7 22.V:e6+! a čierny sa vzdal, lebo na 22...f:e6 nasleduje 23.Dg7+ Kd6 24.Je4 mat. – Poučná krátka partia; škoda, že vodca bielych figúr už dávnejšie sa nezúčastňuje turnajov! (gd)


Turnaj šachových družstiev ZK ROH Bratislavského kraja

IV. kolo: V skupine A: Štátna banka – Energetika 6:2, Holiči – Pravda II. 6:2, Dôch. zabezp. – Poštári 2:6. V skupine B: Elektromont. – Slovnaft I. 5.5:2.5, Elektromont. – Čs. št. film 2:6, Pov. pôdohosp. – VŠHV 5:3, Pov. pôdohosp. – Kovoslužba 7:1, ÚNV – VŠHV 2:6. V skupine C: Zdrav. sl. I. – Pov. potravín. pr. 5.5:2.5, Železničiari – Pov. potravín. pr. 6:2, Železničiari – Medika 5:3, Priemstav – Medika 3.5:4.5. V skupine D: Zdrav. sl. II. – Dôch. zabezp. II. 3:5, Zdrav. sl. II. – Pres. mech. 1.5:6.5, Danubia – Dôch. zabezp. II. 6.5:1.5, Dunajplavba – PIO 8:0.


Vzad <<  >> Vpred