Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 1. 1982)


Úloha č. 908

Milan Bednár, Kurima

Originál pre VN

Mat 2. krokom (11–7)Kontrolná notácia: b. Kh3, Dd6, Vc6, Vd7, Sb5, Jh2, Pb7, f2, f3, g4, h5 (11), č. Kd4, Dd5, Vf5, Sf4, Jh4, Pb4, b6 (7).


Riešenie problému č. 905 od V. Karhiu: 1.a7 b4 2.a8J! b3 3.Jb6! c:b6 4.c7 b5 5.c8J b4 6.Jd6 e:d6 7.e7 d5 8.e8J d4 9.Jf6 g:f6 10.g7 f5 11.g8D! f4 12.D:b3 f3 13.D:d3 b3 14.D:b3 d3 15.D:a2+ K:a2 16.b4 a vyhrá. Podľa názoru väčšiny odborníkov táto štúdia si nezaslúžila také vysoké ocenenie.


Odkazy redakcie

Karol Suchár, Prešov: Ani jedna z troch poslaných úloh sa na uverejnenie nehodí. Úloha (Kc8, Kd4) má ilegálnu pozíciu, lebo počet krokov, ktoré museli urobiť čierni pešiaci, aby sa dostali do úlohovej pozície, je 4 a počet bielych kameňov je 14, 14+4 = 18, čo je viacej ako 16. Úloha (Kd1, Kd3) je po 1...Sd4 neriešiteľná. Úloha (Kg8, Ke4) má vedľajšie riešenie: 1.J:g5+ Kd5 2.J:e3 mat.

Stanislav Schullery, Bardejov: Vaša dvojťažka (Kf2, Ke5) je po 1...Jd6 neriešiteľná.


Bodový stav vzhľadom na nepatrné zmeny neuvádzame.


Vzad <<  >> Vpred