Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 1. 1982)


Úloha č. 909

Peter Durst, Vyšné Hágy

Originál pre VN

Mat 3. krokom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kb3, Dh8, Ve7, Sh3, Ja4, Pb5, e2, f2, h5 (9), č. Kd5, Vf8, Sd2, Pb4, c7, d6, e3, e5, f7 (9).


Riešenie problému č. 906 od Milana Jurkovského zo Spišskej Novej Vsi: Pekné a zaujímavé zdanlivé hry boli už uvedené v zadaní úlohy. Vl. riešenie: 1.Ve4 s hrozbou 2.Dc4 mat, 1...Vc6 2.De5 mat, 1...Vb6 2.Jc3 mat, 1...Jd4 2.Ve5 mat, 1...Jd6 2.Se6 mat.


Predbežný (neúplný) stav riešiteľskej suťaže po poslednom kole IV. kvartálu 1981

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), Ing. A. Bidleň (Humenné), J. Fábry (Poprad), M. Jurkovský (Prešov), M. Lakatoš (Trebišov), L. Matoňák (Poprad), J. Majerčin (Košice), M. Revay (Spišská Nová Ves), M. Perháč (Slovinky), RNDr. J. Štúň (Humenné) a V. Varchol (Becherov) po 29 bodov a M. Svrček (Vrútky), F. Paluška (Michalovce) 28 bodov. A. Amrich (Turnianske Podhradie) 27 bodov. Ing. B. Tkáč (Bardejov) 25 bodov. M. Gaňo (Bardejov), M. Kašper (Levoča), L. Murcko (Hajtovka) po 24 bodov.


Odkazy redakcie

Stanislav Schullery (Bardejov): Vaša dvojťažka (Kh1, Ke4) je po 1...D:h5 neriešiteľná.

Z. Kostrub (Zemplínske Hradište): Vaša úloha (Kc1, Ka1) je po 3...Ve.+ a 4.Kb2 neriešiteľná.

Peter Durst a ďalší: Ako vidíte, takmer v každom šachovom okienku sú odkazy o nejakých nekorektnostiach, čo znamená, že každá úloha je kontrolovaná.

K otázke honorárov a výhier bez presnej adresy príjemcu pošta peniaze neprijíma. Na to sme už viac ráz upozornili.


Mená výhercov budú oznámené neskoršie.


Vzad <<  >> Vpred