Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 12. 1981)


Úloha č. 906

Milan Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kb1, Dc7, Vc4, Vf8, Sf4, Sh3, Ja2, Jg3 (8), č. Kd5, Vb6, Vh8, Jf5, Jh4, Pb2, e3, Sa5 (8). Zdanlivé hry: 1...Ke6 2.Df7 mat, 1...Vb4 2.Dc6 mat, 1...Vc6 2.D:c6 mat, 1...Jd4 (Jd6) 2.Dc5 mat. Touto úlohou začíname novú kvartálnu súťaž. Odporúčam do pozornosti 5 zdanlivých hier.


Riešenie problému č. 902 od Mariána Križovenského z Vranova. b. Kb3, Dc7, Vc4, Se8, Ja3 (5), č. Ka5, Sb5, Jb6, Pa6, b7, c5 (6): Zdanlivé hry: 1...Sa4+ 2.V:a4 mat, 1...S:c4+ 2.J:c4 mat. Riešenie: 1.D:c5 s hrozbou 2.Db4 mat, 1...J:a4 2.V:a4 mat, 1...J:c4 2.J:c4 mat, 1... ináč ľubovoľne 2.Va4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 8.kole

J. Košár (Poprad) a M. Revay (Spišská Nová Ves) po 21 bodov. P. Durst (Štrbské Pleso) a L. Matoňák (Poprad) po 19 bodov. M. Bednár (Kurima), M. Jurkovský (Prešov), J. Majerčin (Košice), L. Murcko (Hajtovka), M. Perháč (Slovinky), RNDr. J. Štúň (Humenné) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 17 bodov. A. Amrich (Turnianske Podhradie) 16 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), Ing. A. Bidleň (Humenné), Z. Hrica (Malacky), M. Kašper (Levoča), M. Svrček (Vrútky) po 15 bodov. M. Gaňo (Bardejov) a V. Varchol (Becherov) po 14 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) a F. Paluška (Michalovce) po 13 bodov. Na ďalších miestach k dôležitým zmenám nedošlo.

Upozorňujeme opäť, že tento stav po 8. kole nie je ešte úplný a regulárnosť nám narušila úloha č. 899, kde autor uviedol nesprávnu notáciu a diagram.


Vzad <<  >> Vpred