Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 12. 1981)


Úloha č. 905

Veikko Karhia

I. cena

Suomen Shakki 1943-1945

Biely začína a vyhrá (8–8)Kontrolná notácia: b. Kc1, Pa6, b2, c6, d2, e6, f2, g6 (8), č. Ka1, Pa2, b5, c2, c7, d3, e7, g7 (8).


Riešenie problému č. 901 od O. Mihalča z Košíc: Úloha má 4 zvodnosti: 1.D:a7?, 1.Sb7?, 1.Df7? a 1.d4?. Riešenie: 1.Df8 tempo!, 1...Ka6 (Kb6) 2.Dd6+ Kb5 3.Dc6 mat, 1...a6 2.Dd6 a4 3.Db4 mat, 1...a4 2.Db4+ Ka6 3.Sb7 mat, 1...Ka4 2.Sc6 mat. Séria modelových ekonomických matov v miniatúrke.


Dôležité upozornenie pre všetkých skladateľov

Podľa nových smerníc dostane autor za každý uverejnený originál autorský honorár vo výške 30-35 Kčs. Ale v mnohých prípadoch autor neuvádza presnú adresu. Preto žiadame, aby každý autor uverejnenej úlohy, ktorý od augusta nedostal za svoju úlohu honorár, poslal do redakcie svoju presnú a plnú adresu.


Vzad <<  >> Vpred