Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 12. 1981)


Úloha č. 904

Michal Kašper, Levoča

Originál pre VN

Mat 2. krokom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ka2, Dd3, Vb2, Vf7, Sa7, Jc4, Jd5 (7), č. Kc6, Dh2, Sg2, Jd7, Jh3 (5).


Riešenie problému č. 900 od Jána Krištofóryho z Iliašoviec. b. Kd2, Sh7, Jf7, Jh5, Pb5, c3, d4, f6, g4 (9), č. Kd5, Pd6 (2): 1.Sg8 s hrozbou 2.Jg5 mat, 1...Kc4 2.J:d6 mat, 1...Ke6 2.Je5 mat, 1...Ke4 2.Jg5 mat. Slabá (ešte k tomu neúplná) hviezdicová téma.


Odkaz redakcie

Stanislav Schullery, Bardejov: Vaša dvojťažka (Kh2, Ke5) má, žiaľ, aj vedľajšie riešenie: 1.D:c5+ a mat ďalším krokom.


Z technických dôvodov bodový stav neuvádzame.


Vzad <<  >> Vpred