Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 1. 1982)


Úloha č. 907

Miloš Lakatoš, Trebišov

Originál pre VN

Mat 3. krokom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kd7, Vd3, Vh3, Sf1, Sg7, Je5, Je6, Pa4 (8), č. Kd5, Vh4, Vh5, Pb3, b4, c2, d4, f3 (8).


Riešenie problému č. 903 od Ing. Jána Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi: Zvodnosť: 1.D:e2 s hrozbou 2.De4 mat, 1...Jd6 2.D:e5 mat, 1...Jg3 2.Vh4 mat, 1...V:e2 2.J:g6 mat, ale 1...Je3 a mat nie je. Vl. riešenie: 1.D:g6 s hrozbou 2.D:f5 mat, 1...Je3 2.De4 mat, 1...Jd6 2.Jd5 mat, 1...Jg3 2.Dg4 mat, 1...V:g6 2.J:g6 mat, 1...Vg5 2.D:g5 mat.


Riešenie problému č. 904 od Michala Kašpera z Levoče: 1.Df5! hr. 2.D:d7 mat, 1...Dc7 2.Je7 mat, 1...Dd6 2.Ja5 mat, 1...Jd7~ 2.Jb4 mat, 1...Jc5 2.Vb6 mat, 1...Je5 2.De6 mat.


Pripomíname, že úlohu č. 899 sme zo súťaže vylúčili. Aj tak ani jeden riešiteľ (snáď pre krátkosť termínu po uvedení úlohy do poriadku) neposlal kompletné riešenie pre všetky varianty, a preto nik nebol poškodený.


Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole (samozrejme, neúplný): po 11. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Kašper (Levoča), J. Košár (Poprad), J. Majerčin (Košice), M. Perháč (Slovinky), M. Revay (Spišská Nová Ves) a RNDr. J. Štúň (Humenné) po 24 bodov. M. Bednár (Kurima), J. Fábry (Poprad), Z. Hrica (Malacky), M. Jurkovský (Prešov), M. Lakatoš (Trebišov), L. Matoňák (Poprad), L. Murcko (Hajtovka), M. Svrček (Vrútky) a V. Varchol (Becherov) po 22 bodov. M. Gaňo (Bardejov) a K. Suchár (Prešov) po 21 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné), S. Kovaľský (Gelnica) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 20 bodov. Ďalších 10 riešiteľov nemá ani 20 bodov.


Vzad <<  >> Vpred