Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(5. 2. 1982)


Úloha č. 911

Zdenko Hrica, Malacky

Originál pre VN

Mat 2. krokom (6–12)Kontrolná notácia: b. Ka7, Df5, Vb1, Vc2, Jd8, Pa3 (6), č. Ka5, Vd5, Vf7, Sf3, Jc5, Je5, Pa4, a6, c7, d7, f6, g4 (12). Úloha má 2 zvodnosti.


Riešenie problému č. 907 od Miloša Lakatoša z Trebišova: 1.Jg4 s hrozbou 2.V:d4 mat, 1...Ke4 2.V:d4+ Kf5 3.Sd3 mat, 1...Kc4 2.Vd1 Kc3 (Kd5, d3) 3.S:d4 mat (V:d4 mat, Je3 mat), 1...V:g4 2.V:h5+ Kc4 (Ke4, Vg5) 3.Vc5 mat (Ve5 mat, V:d4 mat).


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), M. Jurkovský (Prešov), P. Lampert (Sabinov), F. Paluška (Michalovce) a K. Suchár (Prešov) po 5 bodov. M. Lakatoš (Trebišov) a M. Revay (Spišská Nová Ves) po 3 body. P. Durst (Vyšné Hágy), Z. Hrica (Malacky), V. Kaščák (Bardejov), M. Kašper (Levoča), J. Fabiny (Hnilčík), J. Majerčin (Košice), M. Svrček (Vrútky), Ing. B. Tkáč (Bardejov), J. Terifaj (Gelnica) a V. Varchol (Becherov) po 2 body. Tento stav je zatiaľ neúplný.


Odkaz redakcie

Ladislav Murcko, Plavnica: Veľký počet riešení dochádza až po uzávierke, a preto udávaný stav bodov je spravidla skreslený. Vy máte plný počet bodov 29. Tento počet bodov však má 17 riešiteľov, a preto bude treba prikročiť k žrebovaniu.


Vzad <<  >> Vpred