Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(5. 3. 1982)


Úloha č. 915

Rudolf Lokaj, Hanigovce

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–9)Kontrolná notácia: b. Kd7, Dh2, Ja6, Jc8, Sf1, Pd3, g4, h3 (8), č. Kd5, Sf8, Pa7, c6, d4, e6, e7, g5, f3 (9). Táto úloha má dve pekné zdanlivé hry a jednu zvodnosť.


Úloha č. 911 je neriešiteľná, a pretože je viac možností hľadania autorovej intencie, prípadne uvažovať úlohu ako trojťažku, považujeme za najsprávnejšie túto úlohu zo súťaže vylúčiť.

Autorova intencia úlohy č. 911 je: 1.Dd3 s hrozbou 2.Dc3 mat, 1...Jc:d3 2.Jb7 mat, 1...Je:d3 2.Jc6 mat, 1...V:d4 (Vd4) 2.V:c5 mat, 1...Jc6+ 2.J:c6 mat.

"Riešenie", ako ho udali niektorí riešitelia 1.V:c5+ V:Vc5 2.Jb7 mat neplatí, lebo čierny hrá 1...S:c5+.

Úloha by platila, keby čierny pešiak nestál na poli d7, ale na poli e7, ale to by bola svojvoľná zmena autorom udanej pozície, a to sme si nemohli dovoliť. Škoda, lebo by to bola bývala celkom obstojná úloha.


Odkaz redakcie

Milan Svrček, Vrútky: Celá úloha musí obsahovať jasný diagram, kontrolnú notáciu a podrobné riešenie.


Stav riešiteľskej súťaže sa nezmenil, a preto ho neuvádzame.


Upozornenie: Dňa 31. marca o 17.30 uskutoční sa v šachovej klubovni DK ROH Prešov (č. d. 54) okresná súťaž v riešení šachových úloh.


Vzad <<  >> Vpred