Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(2. 4. 1982)


Úloha č. 919

Rudolf Lokaj, Hanigovce

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–10)Kontrolná notácia: b. Ka8, Df4, Sd7, Sh8, Ja4, Jd4, Pd3, f3 (8), č. Kd5, Ve1, Sh7, Ja5, Je8, Pb4, c7, d6, e7, g5 (10). Úloha má 3 zdanlivé hry a jednu zvodnosť. Touto úlohou začíname novú riešiteľskú kvartálnu súťaž.


Riešenie problému č. 915 od Rudolfa Lokaja z Hanigoviec: Zvodnosť: 1.Db8? tempo e5 2.Db3 mat, 1...f2 2.Sg2 mat, 1...S ľub. 2.J:e7 mat, ale 1...c5! a mat nie je. Zdanlivé hry: 1...c5 2.Jc7 mat, 1...e5 2.Da2 mat. Vl. riešenie: 1.Dc7 tempo! c5 2.D:c5 mat, 1...e5 2.D:c6 mat, 1...f2 2.Sg2 mat, 1...S ľub. 2.J:e7 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), M. Perháč (Slovinky), Ing. B. Tkáč (Bardejov) a V. Varchol (Becherov) po 23 bodov. J. Majerčin (Košice) 22 bodov. M. Lakatoš (Trebišov), A. Mitrík (Mníšek nad Hnilcom), F. Paluška (Michalovce) a M. Revay (Spišská Nová Ves) po 21 bodov. P. Lampert (Sabinov) a M. Svrček (Vrútky) po 20 bodov. J. Fabiny (Hnilčík) 18 bodov. J. Heligman (Gelnica), L. Murcko (Hajtovka), K. Suchár (Prešov) a J. Terifaj (Gelnica) po 15 bodov. A. Amrich (Turnianske Podhradie), J. Boroviak (Levoča) a S. Kovaľský (Gelnica) po 12 bodov. Z. Hrica (Malacky) 11 bodov. M. Jurkovský (Prešov), P. Kubík (Bratislava) a J. Krištofóry (Iliašovce) po 10 bodov. V. Kaščák (Bardejov) a D. Hami (Košice) po 9 bodov. P. Kisel (Mária Huta) 8 bodov. J. Mudronček (Poprad) 7 bodov. J. Fábry (Poprad) 10 bodov. Š. Butala (Veľké Kapušany) 6 bodov. L. Varga (Čaňa) 4 body.


Vzad <<  >> Vpred