Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 1. 1982)


Úloha č. 910

Peter Durst, Vyšné Hágy

Originál pre VN

Mat 3. krokom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kb3, Dh8, Ve7, Sh3, Ja4, Pb5, e2, f2, h5 (9), č. Kd5, Vf8, Sd2, Pb4, c7, d6, e3, e5, f7 (9).


Riešenie problému č. 906 od Milana Jurkovského zo Spišskej Novej Vsi: 1.Ve4 s hrozbou 2.Dc4 mat, 1...Ve6 2.De5 mat, 1...Vb4 2.Jc3 mat, 1...Jd4 2.Ve5 mat, 1...Jd6 2.Se6 mat.


Stav riešiteľskej súťaže (neúplný) po 1. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), Z. Hrica (Malacky), V. Kaščák (Bardejov), M. Lakatoš (Trebišov), P. Lampert (Sabinov), J. Majerčin (Košice), M. Svrček (Vrútky) a J. Terifaj (Gelnica) po 2 body.


Odkazy redakcie

L. Murcko, Hajtovka: Vaša reklamácia o bodovom stave, ako vidíte, je bezpredmetná, lebo máte plný maximálny počet bodov.

Ing. A. Bidleň, Humenné: Vaša trojťažka (Kh3, Kd5) má aj celkom prozaické vedľajšie riešenie: 1.Df5+ Kc4 2.Db5+ K:d4 3.Dd3 mat.

M. Svrček, Vrútky: Neposielajte nikdy riešenia a vlastné skladby na niekoľkých listoch. Stráca sa tým prehľadnosť a vám vznikajú zbytočné výdavky.

Máme jeden list od neznámeho autora bez podpisu a bez adresy. Mat 2. krokom (Kb5, Dc8, Kd5) a nevieme, komu prináleží. Autor nech sa prihlási.


Vzad <<  >> Vpred