Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(12. 2. 1982)


Úloha č. 912

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–12)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dc1, Va4, Vd6, Sb6, Sc8, Jg2, Pe2, e4 (9), č. Ke5, Vh4, Sb4, Jb1, Jf1, Pa5, b5, b7, f5, f7, g3, h2 (12). Úloha má jednu zdanlivú hru.


Riešenie problému č. 908 od Milana Bednára z Kurimy: 1.De7 s hrozbou 2.De4 mat, 1...Ve5 2.D:b4 mat, 1...Se5 2.D:b4 mat, 1...Sd6 2.De3 mat, 1...J:f3 2.J:f3 mat. Jednoduchá a nenáročná úloha s väzbovou hrou.


Stav riešiteľskej súťaže (neúplný) po 3. kole

A. Amrich (Turnianske Podhradie), I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), V. Kaščák (Bardejov), M. Jurkovský (Prešov), D. Hami (Košice), S. Kovaľský (Gelnica), F. Paluška (Michalovce), M. Perháč (Slovinky), M. Svrček (Vrútky) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 7 bodov. J. Heligman (Gelnica), M. Lakatoš (Trebišov), P. Lampert (Sabinov), J. Majerčin (Košice), M. Revay (Spišská Nová Ves) a K. Suchár (Prešov) po 5 bodov. J. Fábry (Poprad), J. Terifaj (Gelnica) po 4 body. M. Gaňo (Bardejov) 3 body. J. Boroviak (Levoča), P. Durst (Vyšné Hágy), Z. Hrica (Malacky), M. Kašper (Levoča), J. Fabiny (Hnilčík), P. Kubík (Bratislava), J. Mudronček (Poprad) a V. Varchol (Becherov) po 2 body.


Upozorňujeme opäť všetkých riešiteľov, že nestačí uviesť meno a adresu iba na obálke a že aj každý list musí byť opatrený čitateľným menom a adresou.


Vzad <<  >> Vpred