Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 2. 1982)


Úloha č. 913

Jozef Fabiny, Bindt

Originál pre VN

Mat 3. krokom (10–9)Kontrolná notácia: b. Kb2, Dh4, Va1, Vc6, Sf1, Sh2, Jd8, Jg1, Pe4, f2 (10), č. Kd4, Vc7, Vd7, Sg4, Jd2, Pb4, b6, e5, h5 (9).


Riešenie problému č. 909 od Petra Dursta z Vyšných Hágov: 1.Df6 s hrozbou 2.Dh4 a 3.Dc4 mat, 2...e4 3.D:e4 mat, 1...Vg7 2.D:f7+ Kd4 (Ke4) 3.Dc4 mat, 1...Sc3 (Se1) 2.Df3+ Kd4 (e4) 3.f:e3 mat (D:e4 mat), 1...c6 D:d6+ 2.K:d6 K:d6 (Ke4) 3.Vd7 mat (D:e5 mat), 2.Df5+ Kd4 3.D:e4 mat, 1...e:f2 2.Df3+ Kd4 (e4) 3.Dd3 mat (D:e4 mat).


Definitívny stav riešiteľskej súťaže za IV. kvartál 1981

I. Bandžuch, Vajanského 25, Spišské Vlachy; Ján Fábry, Juh 1, blok Hron/4, Poprad; Zdenko Hrica, ul. 1. mája č. 96, Malacky; Milan Jurkovský, Zápotockého 21, Prešov; Miloš Lakatoš, Pribinova 32, Trebišov; Jozef Majerčin, Kostolná 18, Košice; Michal Perháč, Slovinky; Milan Svrček, Komorová ul., Vrútky; Ing. Boris Tkáč, Komenského 30, Bardejov; Viktor Varchol, Becherov 130. Všetci títo riešitelia pri plnom počte 29 bodov získavajú po užšom vyžrebovaní knižné odmeny.

Milan Bednár, Kurima, Ing. A. Bidleň, Humenné, J. Košár, Poprad, L. Murcko, Hajtovka, L. Matoňák, Poprad a M. Revay, Spišská Nová Ves tiež po 29 bodov. P. Durst, Vyšné Hágy a S. Kovaľský, Gelnica po 27 bodov.

Na ďalších miestach k rozhodujúcim zmenám nedošlo.

Pri širšom žrebovaní usmialo sa šťastie na Františka Palušku, Komenského 18, Michalovce, ktorému tiež posielame knihu.


Vzad <<  >> Vpred