Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 11. 1981)


Úloha č. 901

Oto Mihalčo, Košice

Originál pre VN

Mat 3. krokom (3–4)Kontrolná notácia: b. Kc3, Df2, Sg2 (3), č. Kb5, Pa5, a7, c4 (4). Úloha má niekoľko zvodností.


Riešenie problému č. 897 od Ing. Jána Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi. b. Kd2, Df3, Vc4, Sa3, Sg8, Je3, Je7, Pc3, g7 (9), č. Ke5, Dh7, Sa8, Sh2, Jb7, Jh6, Pc6, d3, d7 (9): Zdanlivé hry: 1...De4 2.V:e4 mat, 1...D:g8 2.Ve4 mat, 1...Sf4 2.D:f4 mat, 1...Jd6 2.Vc5 mat, 1...d5 2.J:c6 mat. Riešenie: 1.V:c6 s hrozbou 2.Jc4 mat, 1...De4 2.Df6 mat, 1...D:g8 2.Jg6 mat, 1...Sf4 2.Dd5 mat, 1...Jd6 2.S:d6 mat, 1...d5 2.Ve6 mat, 1...Ja5 2.Sd6 mat. Skutočne neobvyklý počet zdanlivých hier. Len aby sa nevyskytla nejaká nekorektnosť...


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), M. Bednár (Kurima), P. Durst (Štrbské Pleso), Z. Hrica (Malacky), M. Jurkovský (Prešov), M. Lakatoš (Trebišov), L. Matoňák (Poprad), L. Murcko (Hajtovka), M. Revay (Spišská Nová Ves) a RNDr. J. Štúň (Humenné) po 11 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné), J. Fábry (Poprad), D. Hami (Košice), S. Kovaľský (Gelnica), J. Marenčin (Košice) a M. Perháč (Slovinky) po 9 bodov. M. Gaňo (Bardejov) a S. Schullery (Bardejov) po 8 bodov. A. Amrich (Turnianske Podhradie), M. Kašper (Levoča), J. Košár (Poprad), Z. Kuzmiak (Košice), M. Sipský (Košice), Ing. B. Tkáč (Bardejov) a V. Varchol (Becherov) po 6 bodov. V. Pipta (Trebišov) 5 bodov. F. Paluška (Michalovce), M. Slovinský (Smolnícka Huta), M. Svrček (Vrútky), A. Šloff (Helcmanovce) a K. Suchár (Prešov) po 4 body. M. Petro (Trebišov) a R. Tovašovič (Veľké Kapušany) po 2 body.


Upozorňujeme všetkých riešiteľov, že pri úlohe č. 898 od Z. Libiša prípad A sa pre nekorektnosť anuluje a ostáva v platnosti len prípad B. Hodnota úlohy 2 body.


Vzad <<  >> Vpred