Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 9. 1976)


Úloha č. 38

Čestmír Bára, Jackov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (10–9)Kontrolná notácia: b. Ke1, Da6, Vb5, Vd1, Sc2, Sh4, Pb3, e2, g2, g3 (10), č. Kg4, Da5, Vd7, Je7, Jh2, Pb4, b6, c6, h5 (9).


Riešenie problému č. 33 od Jána Krištofóryho z Iliašoviec. b. Kd1, De7, Vd2, Sd4, Sd7, Pg3, h2 (7), č. Kf1, Vh5, Sg8, Jh7, Pb4, e6 (6): 1.De7-h4 s hrozbou 2.Dh4-f4 mat, 1...Vh5:h4 2.Sd7-b5 mat, 1...Vh5-f5 2.Dh4-h3 mat, 1...Jh7-g5 2.Sd7-b5 mat, 1...e6-e5 2.Sd7-h3 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 7. kole

Č. Bára (Jackov), Jozef Fabiny (Bindt), J. Fedor (Jaklovce), M. Gajdoš (Zamutov), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), Marián Jurkovský (Sp. Nová Ves), J. Krištofóry (Iliašovce), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), V. Pipta (Trebišov), L. Radi (Malý Horeš), A. Štalmach (Bardejov) a J. Frický (Bardejov) po 17 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice), Ondrej Krištofóry (Smižany), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), F. Paluška (Michalovce), P. Pekarčík (Sp. Nová Ves), F. Šimko (Prakovce) a F. Tvaružek (Svit) po 15 bodov. I. Čechová (Sp. Nová Ves), P. Durst (Levoča), Štefan Fabiny (Sp. Nová Ves), L. Hromjak (Prakovce) a A. Mitrík (Prakovce) po 13 bodov. J. Fábry (Poprad), M. Homza (Prakovce) a S. Kovaľský (Gelnica) po 11 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) a O. Alexaj (Mengusovce) po 10 bodov. T. Horváth (Valaliky) 8 bodov. E. Spišáková (Košice) 7 bodov. M. Maťaš (Košice) a K. Suchár (Prešov) po 6 bodov. R. Valuška (Lastomír) a K. Kováčik (Solivar) po 4 body. M. Legat (Košice) a I. Kiss (Kežmarok) po 2 body.


Odkaz redakcie

Ladislav Hromjak, Prakovce: Vaše riešenie úlohy č. 28 sme nedostali a preto body za túto úlohu sme ani nezarátali.

Ladislav Radi, Malý Horeš: Všetky body máte zarátané a preto vaša urgencia je bezpredmetná.


Vzad <<  >> Vpred