Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 9. 1976)


Úloha č. 39

Ján Kovalič, Sp. Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (11–12)Kontrolná notácia: b. Kb4, De2, Ve1, Sb2, Sd7, Jc2, Je8, Pc5, d3, e7, f2 (11), č. Kd5, Dh8, Vf6, Vf7, Sh2, Sh3, Jd2, Pd4, e6, f3, g6, h4 (12).


Riešenie problému č. 34 od Rudolfa Lokaja z Hanigoviec. b. Kf4, Sa5, Sb5, Ja7, Jd1, Pa6, b3, b6, c2, e4 (10), č. Kd4, Jb1, Pb7, c3, c5, d5 (6): 1.Sb5-c4 s hrozbou 2.Ja7-b5 mat. Na každý iný krok strelca nasleduje 1...c5-c4, 1...b7:a6 2.Ja7-c6 mat, 1...Jb1-a3 2.Sa5:c3 mat. Iné kroky čierneho nemajú význam.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

Č. Bára (Jackov), J. Fabiny (Bindt), M. Gajdoš (Zamutov), F. Hadušovský (Hrabušice), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), Marián Jurkovský (Sp. Nová Ves), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), F. Paluška (Michalovce), V. Pipta (Trebišov), L. Radi (Malý Horeš), A. Štalmach (Bardejov) a J. Frický (Bardejov) po 19 bodov. J. Fábry (Poprad), J. Fedor (Jaklovce), S. Kovaľský (Gelnica), J. Krištofóry (Iliašovce), P. Pekarčík (Sp. Nová Ves), F. Šimko (Prakovce) a F. Tvaružek (Svit) po 17 bodov. Štefan Fabiny (Sp. Nová Ves), L. Hromjak (Prakovce) a Ondrej Krištofóry (Smižany) po 15 bodov. I. Čechová (Sp. Nová Ves), P. Durst (Levoča) a A. Mitrík (Prakovce) po 13 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 12 bodov. M. Homza (Prakovce) 11 bodov. O. Alexaj (Mengusovce) 10 bodov. T. Horváth (Valaliky) 8 bodov. E. Spišáková (Košice) 7 bodov. K. Suchár (Prešov) a K. Kováčik (Solivar) po 6 bodov. R. Valuška (Lastomír) a I. Kiss (Kežmarok) po 4 body. M. Legat (Košice) a P. Binar (Košice) po 2 body.


Odkaz redakcie

František Tvaružek, Svit: Vaša prvá dvojťažka (Ka3, Kc3) má vedľajší jednoťahový mat: 1.Jg3-e2 mat a preto sa nehodí. Druhá úloha (Ke2, Kd4) má veľmi chudobný obsah a ani nemá charakter úlohy a preto tiež sa na uverejnenie nehodí. Pokúste sa o niečo lepšie a radi to uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred