Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 10. 1976)


Úloha č. 44

Ing. Peter Pekarčík, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 3. krokom (9–12)Kontrolná notácia: b. Kc8, Vb4, Se8, Sf8, Jc6, Jg4, Pb3, g3, h4 (9), č. Kd5, Va5, Vc1, Sa7, Jh3, Jh6, Pc5, c7, d4, e3, e4, g7 (12).


Riešenie problému č. 39 od Jána Kovaliča. b. Kb4, De2, Ve1, Sb2, Sd7, Jc2, Je8, Pc5, d3, e7, f2 (11), č. Kd5, Dh8, Vf6, Vf7, Sh2, Sh3, Jd2, Pd4, e6, f3, g6, h4 (12): 1.De2-d3 s hrozbou 2.De3:d4 mat, 1...d4:e3 2.Jc2:e3 mat, 1...e6-e5 (Vf6-f4) 2.Je8-c7 mat, 1...Vf6-f5 2.De3:e6 mat, 1...Jd2-b3 2.De3-e4 mat, 1...Sh2-e5 2.De3:e5 mat. Ostatné kroky čierneho nemajú význam.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po poslednom kole

Marián Jurkovský (Spišská Nová Ves) a L. Radi (Malý Horeš) po 34 bodov. F. Šimko (Prakovce) 32 bodov. J. Majerčin (Košice) 31 bodov. J. Fabiny (Bindt), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), S. Kovaľský (Gelnica), Ján Krištofóry (Iliašovce), R. Lokaj (Hanigovce) a F. Paluška (Michalovce) po 29 bodov. M. Kseňák (Stará Ľubovňa) 28 bodov. I. Čechová (Spišská Nová Ves), L. Matoňák (Poprad), Ing. P. Pekarčík (Spišská Nová Ves) a V. Pipta (Trebišov) po 27 bodov. J. Fábry (Poprad) 26 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 25 bodov. M. Gajdoš (Zamutov), Ondrej Krištofóry (Smižany), A. Štalmach (Bardejov) a J. Frický (Bardejov) po 24 bodov. Č. Bára (Jackov) 23 bodov. Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves) a F. Tvaružek (Svit) po 22 bodov. J. Fedor (Jaklovce) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 21 bodov. P. Durst (Levoča), F. Hadušovský (Hrabušice) a A. Mitrík (Prakovce) po 19 bodov. O. Alexaj (Mengusovce) 18 bodov. M. Homza (Prakovce) a K. Suchár (Prešov) po 17 bodov. K. Kováčik (Solivar) 13 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 12 bodov. T. Horváth (Valaliky), M. Maťaš (Košice) a R. Valuška (Lastomír) po 10 bodov. E. Spišáková (Košice) 7 bodov. I. Kiss (Kežmarok) 6 bodov. M. Legat (Košice), P. Binar (Košice) a P. Humeník (Spišská Nová Ves) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred