Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 10. 1976)


Úloha č. 43

Milan Jurkovský, Spišské Podhradie

Originál pre VN

Mat 2. krokom (13–9)Kontrolná notácia: b. Kf1, Dh7, Ve1, Vg5, Sb5, Sd4, Jd3, Je8, Pb3, c3, e5, f3, g4 (13), č. Kd5, Df8, Vc6, Ve6, Sd8, Jb2, Pb6, f4, g6 (9).


Riešenie problému č. 38 od Čestmíra Báru z Jackova. b. Ke1, Da6, Vb5, Vd1, Sc2, Sh4, Pb3, e2, g2, g3 (10), č. Kg4, Da5, Vd7, Je7, Jh2, Pb4, b6, c6, h5 (7): 1.Da6-c8 s hrozbou 2.Vd1-d4 mat, 1...Da5-a1 2.Vb5-g5 mat, 1...Jh2-f3+ 2.e2:f3 mat, 1...Je7:c8 (Je7-f5) 2.Sc2-f5 mat, 1...Je7-d5 2.Dc8:d7 mat. Žiaľ, táto úloha je po 1...c6-c5 neriešiteľná. Za autorovu intenciu sa priznávajú 2 body a za dôkaz neriešiteľnosti jeden bod.


Stav riešiteľskej súťaže po 12. kole

Marián Jurkovský (Spišská Nová Ves) a L. Radi (Malý Horeš) po 32 bodov. F. Šimko (Prakovce) 30 bodov. I. Čechová (Spišská Nová Ves), Jozef Fabiny (Bindt), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), Ján Krištofóry (Iliašovce), R. Lokaj (Hanigovce), L. Matoňák (Poprad), F. Paluška (Michalovce), V. Pipta (Trebišov) po 27 bodov. J. Majerčin (Košice) 29 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 27 bodov. L. Hromjak (Prakovce) a Ing. P. Pekarčík (Spišská Nová Ves) po 25 bodov. M. Gajdoš (Zamutov), Ondrej Krištofóry (Smižany), A. Štalmach (Bardejov) a J. Frický (Bardejov) po 24 bodov. Č. Bára (Jackov) 23 bodov. F. Tvaružek (Svit) 22 bodov. J. Fedor (Jaklovce), M. Kseňák (Stará Ľubovňa) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 21 bodov. J. Fábry (Poprad) a Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves) po 20 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice), P. Durst (Levoča) a A. Mitrík (Prakovce) po 19 bodov. O. Alexaj (Mengusovce) 18 bodov. M. Homza (Prakovce) a K. Suchár (Prešov) po 17 bodov. K. Kováčik (Solivar) 13 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 12 bodov. M. Maťaš (Košice) a R. Valuška (Lastomír) po 10 bodov. T. Horváth (Valaliky) 8 bodov. E. Spišáková (Košice) 7 bodov. I. Kiss (Kežmarok) 6 bodov. M. Legat (Košice), P. Binar (Košice) a P. Humeník (Spišská Nová Ves) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred