Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 11. 1976)


Úloha č. 48

Zdeněk Libiš, Lysice

Originál pre VN

Mat 3. krokom (5–7)Kontrolná notácia: b. Kh6, De4, Pe6, e7, f6 (5), č. Ke8, Db8, Sa4, Pd7, f4, g6, h7 (7).


V. Pipta z Trebišova, L. Matoňák a J. Košár obaja z Popradu zistili, že u úlohy č. 42 po kroku čierneho 3...a7-a6 biely musí prehrať. Všetkým prirátame po jednom bode.


Riešenie problému č. 43 od Milana Jurkovského. b. Kf1, Dh7, Ve1, Vg5, Sb5, Sd4, Jd3, Je8, Pb3, c3, e5, f3, g4 (13), č. Kd5, Df6, Vc6, Ve6, Sd8, Jb2, Pb6, f4, g6 (9): Intencia: 1.Dh7-b7 a čierny je v nevýhode kroku. 1...Sb8 ľub. 2.Je8-c7 mat, 1...Df8:e8 (až h8, až f5) 2.Jd3-b4 mat, 1...Df8- až a3 2.Jd3:f4 mat, 1...Ve6-f6 2.e5:f6 mat, 1...Ve6-e7 (:e8) 2.Db7:c6 mat, ale 1...Ve6-d6! a mat nie je. Žiaľ úloha má aj vedľajšie riešenie: 1.Dh7-d7+ ľub. 2.Jd3-b4 mat. Plný počet bodov za túto úlohu je 5.


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

Ján Krištofóry (Iliašovce), Ondrej Krištofóry (Iliašovce), L. Matoňák (Poprad), F. Šimko (Prakovce) a J. Štec (Košice) po 15 bodov. J. Košár (Poprad) 13 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), Š. Fabiny (Spišská Nová Ves), L. Hromjak (Prakovce), S. Kovaľský (Gelnica), V. Pipta (Trebišov) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 12 bodov. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) 11 bodov. J. Fábry (Poprad) 10 bodov. J. Majerčin (Košice) 9 bodov. Marián Jurkovský (Spišská Nová Ves), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), K. Suchár (Prešov) a F. Hadušovský (Hrabušice) po 7 bodov. J. Fedor (Jaklovce) 6 bodov. J. Frický (Bardejov) a E. Kriššák (Spišská Nová Ves) po 5 bodov. J. Bendzák (Budkovce), P. Fejko (Michalovce), T. Horváth (Valaliky) a A. Štalmach (Krompachy) po 3 body. Š. Halža (Vranov nad Topľou), P. Humeník (Spišská Nová Ves), I. Kiss (Kežmarok), K. Kováčik (Prešov-Solivar), J. Krivoňák (Stará Ľubovňa), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Ondrečko (Spišská Nová Ves), Ing. P. Pekarčík (Spišská Nová Ves), F. Paluška (Michalovce) a O. Alexaj (Mengusovce) po 2 body. M. Hudý (Valaliky) 4 body.


Vzad <<  >> Vpred