Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 10. 1976)


Úloha č. 42

Michal Hlinka, Hniezdne

Originál pre VN

Biely začína a remizuje (6–5)Kontrolná notácia: b. Ka4, Je2, Jh6, Pa5, b7, c5 (6), č. Ke4, Sc7, Pa7, g3, h2 (5).


Riešenie problému č. 37 od A. S. Gurviča. b. Kb8, Vh5, Sg8 (3), č. Kf8, Se3, Jg1, Pg6 (4): 1.Vh5-h8 Kf8-g7 2.Sg8-h7 g6-g5 3.Sh7-f5 Kg7:h8 4.Sf5-g4 a remíza, lebo čierny jazdec je umŕtvený, pešiak je zablokovaný a kráľ je odrezaný a nemôže preraziť cez blokádu.


Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

J. Majerčin (Košice) a L. Radi (Malý Horeš) po 29 bodov. I. Čechová (Spišská Nová Ves), S. Kovaľský (Gelnica) a F. Šimko (Prakovce) po 27 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 25 bodov. Jozef Fabiny (Bindt), M. Gajdoš (Zamutov), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), Marián Jurkovský (Spišská Nová Ves), J. Krištofóry (Iliašovce), Ondrej Krištofóry (Smižany), R. Lokaj (Hanigovce), L. Matoňák (Poprad), F. Paluška (Michalovce), V. Pipta (Trebišov), A. Štalmach (Bardejov) a J. Frický (Bardejov) po 24 bodov. Ing. P. Pekarčík (Spišská Nová Ves) a F. Tvaružek (Svit) po 22 bodov. Č. Bára (Jackov) a M. Križovenský (Vranov nad Topľou) po 21 bodov. J. Fábry (Poprad) 20 bodov. P. Durst (Levoča), J. Fedor (Jaklovce), F. Hadušovský (Hrabušice), M. Kseňák (Stará Ľubovňa) a A. Mitrík (Prakovce) po 19 bodov. Štefan Fabiny (Spišská Nová Ves), M. Homza (Prakovce), O. Alexaj (Mengusovce) a K. Suchár (Prešov) po 17 bodov. K. Kováčik (Solivar) 13 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 12 bodov. M. Maťaš (Košice) a R. Valuška (Lastomír) po 10 bodov. T. Horváth (Valaliky) 8 bodov. E. Spišáková (Košice) 7 bodov. I. Kiss (Kežmarok) 6 bodov. M. Legat (Košice) a P. Binar (Košice) po 2 body.


Odkaz redakcie

František Šimko, Prakovce: Vo Vašej dvojťažke (Kh2, Kh4) je nejasné postavenie čiernej veže, ale v každom prípade je úloha neriešiteľná, lebo ak je veža na poli d4 ide 1...Vd4:e4+ a keď je na poli d3 ide 1...Vd3:f3 a mat nie je.


Vzad <<  >> Vpred