Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 9. 1976)


Úloha č. 37

Abram Solomonovič Gurvič

I. cena

Dagestanský KFiS 1952

Biely začína a remizuje (3–4)Kontrolná notácia: b. Kb8, Vh5, Sg8 (3), č. Kf8, Se3, Jg1, Pg6 (4). A ako vždy ku koncu štvrťroku jedna kvalitná štúdia.


Riešenie problému č. 32 od Františka Šimku z Prakoviec. b. Kh6, Dh8, Vd1, Sc5, Sg4, Je4, Jf2, Pf3 (8), č. Ke5, Vb4, Sh2, Jd5, Jf4, Pe7, f6, h5 (8): 1.Dh8-c8 s hrozbou 2.Dc8-f5 mat, 1...Jd5-e3 2.Dc8-c7 mat, 1...e7-e6 2.Sc5-d6 mat, 1...Jf4-e6 2.Jf2-d3 mat, 1...h5:g4 2.Jf2:g4 mat. Na prvotinu celkom obstojný výkon.


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

Č. Bára (Jackov), J. Fedor (Jaklovce), M. Gajdoš (Zamutov), F. Hadušovský (Hrabušice), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), Marián Jurkovský (Sp. Nová Ves), J. Krištofóry (Iliašovce), Ondrej Krištofóry (Smižany), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), F. Paluška (Michalovce), L. Radi (Malý Horeš) a A. Štalmach (Bardejov) po 15 bodov. I. Čechová (Sp. Nová Ves), P. Durst (Levoča), Jozef Fabiny (Bindt), Štefan Fabiny (Sp. Nová Ves), A. Mitrík (Prakovce), P. Pekarčík (Sp. Nová Ves), V. Pipta (Trebišov), F. Šimko (Prakovce), F. Tvaružek (Svit) a J. Frický (Bardejov) po 13 bodov. J. Fábry (Poprad), L. Hromjak (Prakovce), M. Homza (Prakovce) a S. Kovaľský (Gelnica) po 11 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 8 bodov. T. Horváth (Valaliky) a K. Suchár (Prešov) po 6 bodov. E. Spišáková (Košice) 5 bodov. M. Maťaš (Košice), O. Alexaj (Mengusovce) a R. Valuška (Lastomír) po 4 body. M. Legat (Košice) 2 body.


Vzad <<  >> Vpred