Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 8. 1976)


Úloha č. 32

František Šimko, Prakovce

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kh6, Dh8, Vd1, Sc5, Sg4, Je4, Jf2, Pf3 (8), č. Ke5, Vb4, Sb2, Jd5, Jf4, Pe7, f6, h5 (8). Vítame medzi nami nového adepta šachového umenia, lebo dnešná úloha je autorova prvotina.


Riešenie problému č. 27 od L. Matoňáka z Popradu. b. Ke1, Vh1, Sc8, Pb4, c4, c5, g2, g4 (8), č. Ka6, Sh3, Sh4, Jf2, Pa7, b7, g5 (7): 1.0-0 s hrozbou 2.Vf1-a1 mat, 1...Jf2-d1 2.Vf1-f6 mat. Veľmi jednoduchá úloha s trochu neobvyklým úvodníkom a preto prekvapuje, že viacerí riešitelia vyhlásili túto úlohu za neriešiteľnú. V problémovom šachu je pre obe strany rošáda prípustná, ak nie je spoľahlivý dôkaz, že kráľ alebo veža už ťahali.

Konečný stav za 2. štvrťrok prinesieme z technických dôvodov neskoršie.


Stav riešiteľskej súťaže po 1. kole

Č. Bára (Jackov), J. Fabiny (Bindt), J. Fedor (Jaklovce), F. Hadušovský (Hrabušice), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), Marián Jurkovský (Sp. Nová Ves), J. Krištofóry (Iliašovce), O. Krištofóry (Smižany), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), A. Mitrík (Prakovce), F. Paluška (Michalovce), P. Pekarčík (Sp. Nová Ves), V. Pipta (Trebišov), L. Radi (Malý Horeš) a K. Suchár (Prešov) po 2 body.


Odkazy redakcie

Milan Jurkovský, Sp. Podhradie: Vo vašej poslednej dvojťažke (Ke6, Ke4) je biely kráľ v šachu od čierneho pešiaka.

Milan Maťaš, Košice: Riešenie úloh treba posielať len normálnou šachovou notáciou (podobne ako je to v šachovej rubrike pri uverejnení riešenia). Pokiaľ ide o nejakú odbornú šachovú literatúru zaoberajúcu sa problémovým šachom, odporúčame vám knihu "Abeceda šachového problému" od Luboša Kopáča a kolektívu, vydavateľstvo Olympia Praha 1973 a knihu "353 šachových problémov" od Bedricha Formánka, vydavateľstvo Šport Bratislava 1957. Ak ovládate ruštinu, nájdete v Sovietskej knihe bohatý výber šachovej literatúry na tému, ktorá vás zaujíma. Spomenuté dve knihy každopádne pre začiatok bohate postačia na získanie potrebných vedomostí o problémovom šachu.


Vzad <<  >> Vpred