Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 7. 1976)


Úloha č. 31

Ing. Josef Burda, Havířov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (14–9)Kontrolná notácia: b. Kh2, Df8, Va4, Vh5, Sc7, Sg8, Jf7, Jg3, Pa2, c3, d5, e2, h3, h6 (14), č. Kf4, Vc4, Sf6, Je8, Pd6, e3, e4, g5, h7 (9). Úloha obsahuje zámenu matov oproti 1. a 2. zvodnosti.


Riešenie problému č. 26 od Petra Dursta. b. Kb8, Dd2, Sa5, Se2, Ja7, Pe3 (6), č. Kc5, Sa3, Sb1, Jf5, Jg7, Pb7 (6): 1.Sa5-c7 s hrozbou 2.Dd2-a5+ b7-b5 3.Da5:b5 mat, 1...b7-b6 2.Sc7-d6+ Jf6:d6 3.Dd2-d4 mat alebo, čo je veľmi škodlivý duál už v 2. kroku 2.Dd2-c3+ Kc5-d5 3.Dc3-c6 mat (c4 mat, e5 mat) 1...Sb1-d3 2.Dd2:d3 s hrozbou 3.Dd3-c4 mat(b5 mat), 2...Jf5-d6 3.Dd3:d6 mat(d4 mat), 1...Sa3-b4 2.Sc7-b6+ Kc5:b6 3.Dd2:b4 mat alebo 2.Sc7-d6+ Kc5-b6 3.Dd2:b4 mat, 2...Jf5:d6 3.Dd2-d4 mat. Ako vidieť, úloha má niekoľko (aj škodlivých) duálov, a preto sa za úplné riešenie tejto úlohy priznáva až 6 bodov. Nie je až natoľko nekorektná, aby ju bolo treba z riešiteľskej súťaže vylúčiť.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po poslednom (13.) kole

Milan Jurkovský (Spišské Podhradie) 35 bodov. I. Čechová (Sp. Nová Ves), L. Matoňák (Poprad) a V. Pipta (Trebišov) po 34 bodov. P. Pekarčík (Sp. Nová Ves) 33 bodov. Č. Bára (Jackov), A. Priščák (Bardejov) a A. Štalmach (Bardejov) po 30 bodov. J. Fabiny (Bindt), J. Kovalič (Sp. Nová Ves) a J. Ondrečko (Sp. Nová Ves) po 29 bodov. J. Frický (Bardejov), J. Krištofóry (Iliašovce) a F. Paluška (Michalovce) po 28 bodov. K. Fečová (Rožňava) a J. Fedor (Jaklovce) po 26 bodov. P. Pagač (Spišské Podhradie) 25 bodov. J. Fábry (Poprad), M. Križovenský (Vranov nad Topľou) a F. Hadušovský (Hrabušice) po 24 bodov. K. Kováčik (Solivar) a S. Kovaľský (Gelnica) po 23 bodov. F. Tvaružek (Svit) 22 bodov. T. Horváth (Valaliky) 21 bodov. A. Hajduczký (Slivník) a L. Hromjak (Prakovce) po 20 bodov. Na ďalších miestach k dôležitým zmenám nedošlo.


Odkaz redakcie

Všetkým novým riešiteľom: Úplné riešenie každej úlohy treba poslať do 3 týždňov odo dňa jej uverejnenia.


Vzad <<  >> Vpred