Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 7. 1976)


Úloha č. 30

Čestmír Bára, Jackov

Originál pre VN

Biely začína a vyhrá (5–4)Kontrolná notácia: b. Kh8, Vd3, Sc2, Pe5, h4 (5), č. Kh6, Dc1, Se6, Ph5 (4). Dnes prinášame jednoduchú a ľahkú, ale aj vtipnú štúdiu od nášho moravského prispievateľa.


Riešenie problému č. 25 od G. M. Kaspariana. b. Ke2, Vg5, Jh5, Pd3, h6 (5), č. Kc3, Vc6, Sc7, Pe7 (4): 1.Jh5-g7 s hrozbou 2.h6-h7, 1...Vc6:h6 2.Vg5-c5+ Kc3-d4 3.Vc5-c4+ Kd4-e5, čierny síce stráca strelca, ale poľuje na jazdca 4.Vc4:c7 Ke5-f6 5.Jg7-e8+ Kf6-f7 6.Vc7-c8 Vh6-e6+ 7.Ke2-d1! význam tohto jemného kroku sa ukáže neskôr 7...Ve6-g6 8.Je8-c7 Vg6-c6 9.Kd1-d2 a čierny je v nevýhode kroku, ak by biely hral 7.Kd2, bolo by to naopak 9...Vc6-c5 10.Vc8-f8+ Kf7:f8 11.Jc7-e6+ K ľub. 12.Je6:c5 a vyhrá, keď 9...e7-e6 10.Jc7-b5(e8) Vc6:c8 11.Jb5-d6+ a vyhrá, keď 9...Kf7-g6 10.Jc7-d5 Vc6-c8 11.Jd5:e7+ a vyhrá.


Stav riešiteľskej súťaže po 12. kole

K zmenám došlo iba u týchto riešiteľov: I. Čechová (Sp. Nová Ves) 31 bodov. P. Pekarčík (Sp. Nová Ves) 28 bodov. K. Kováčik (Solivar) 23 bodov. A. Hajduczký (Slivník) 20 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 13 bodov.


Odkazy redakcie

Č. Bára, Jackov: Vo vašej štúdii (Ke4, Ka5) môže biely hrať okamžite 1.Sh2:c7+ s jasnou výhrou.

Peter Durst, Levoča: V trojťažke (Kh3, Kd5) je úplne popletená notácia riešenia. V štúdii č. 3 po 1.Jb7 Da8 2.b5-b6+ biely stojí jasne na výhru.

František Šimko, Prakovce: Dvojťažka (Kh6, Ke5) je po 1...Je6 2.Jd3+ Kd4 neriešiteľná.


Vzad <<  >> Vpred