Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 8. 1976)


Úloha č. 35

Vasil Pipta, Trebišov

Originál pre VN

Mat 3. krokom (6–6)Kontrolná notácia: b. Ke1, Df7, Sc1, Jf5, Jg8, Pg2 (6), č. Ke5, Vb5, Sh8, Pa5, b4, g6 (6).


Riešenie problému č. 30 od Čestmíra Báru. b. Kh8, Vd3, Sc2, Pe5, h4 (5), č. Kh6, Dc1, Se6, Ph5 (4): 1.Vd3-d6 De1:c2 2.Vd6:e6+ Dc2-g6 3.Ve6-d6 k remíze vedie 3.Ve6:g6+ Kh6:g6, 3...Dg6:d6 lepší krok čierny nemá 4.e5:d6 a vyhrá. Napodiv aj táto mimoriadne jednoduchá štúdia robila niektorým našim riešiteľom problémy.


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

I. Čechová (Sp. Nová Ves), Č. Bára (Jackov), P. Durst (Levoča), J. Fábry (Poprad), J. Fabiny (Bindt), J. Fedor (Jaklovce), M. Gajdoš (Zamutov), F. Hadušovský (Hrabušice), M. Homza (Prakovce), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), Marián Jurkovský (Sp. Nová Ves), S. Kovaľský (Gelnica), Ján Krištofóry (Iliašovce), Ondrej Krištofóry (Smižany), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), A. Mitrík (Prakovce), F. Paluška (Michalovce), V. Pipta (Trebišov), A. Štalmach (Bardejov) a J. Frický (Bardejov) po 11 bodov. Š. Fabiny (Sp. Nová Ves), P. Pekarčík (Sp. Nová Ves), F. Šimko (Prakovce) a F. Tvaružek (Svit) po 9 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 7 bodov. L. Radi 6 bodov. Ing. E. Figulová (Košice), M. Maťaš (Košice), O. Alexaj (Mengusovce), K. Suchár (Prešov) a R. Valuška (Lastomír) po 4 body. M. Legat (Košice) 2 body.


Dôležité upozornenie

U úlohy č. 32 platí kontrolná notácia. To znamená, že na poli b2 stojí nie čierny pešiak, ale čierny strelec. Prosíme o prepáčenie. Na správnosť riešenia to vplyv nemá, ibaže odpadne možnosť vedľajšieho riešenia.


Vzad <<  >> Vpred