Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 9. 1976)


Úloha č. 36

Marián Jurkovský, Spišská Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (12–12)Kontrolná notácia: b. Kc6, Dh3, Ve5, Vg5, Sb7, Sg1, Jd1, Je8, Pa2, d2, e2, c7 (12), č. Kc4, Dh5, Va8, Vb3, Sd4, Sf1, Jf8, Pb4, e7, f3, f4, g6 (12). Túto úlohu autor venuje kolektívu ČSSR, majstrom Európy 1976 vo futbale.


Riešenie problému č. 31 od Ing. Josefa Burdu z Havířova. b. Kh2, Df8, Va4, Vh5, Sc7, Sg8, Jf7, Jg3, Pa2, c3, d5, e2, h3, h6 (14), č. Kf4, Vc4, Sf6, Je8, Pd6, e3, e4, g5, h7 (9): 1. zvodnosť: 1.Jf7:g5 s hrozbou 2.Jg5-e6 mat, 1...Je8-g7 2.Sc7:d6 mat, ale 1...Kf4-e5! a mat nie je, 2. zvodnosť: 1.Vh5-h4+ g5-g4 2.Vh4:g4 mat, ale 1...g5:h4 a mat nie je. Vlastné riešenie: 1.Jf7:d6 a čierny je v nevýhode kroku 1...Je8-g7 2.Jd6:c4 mat, 1...g5-g4 2.Vh5-f5 mat, 1...Kf4-e5 2.Jd6:c4 mat, 1...Vc4:a4 (b4, d4) 2.Jd6:e8 mat, 1...Je8:d6 2.Sc7:d6 mat, 1...Je8:c7 2.Df8:f6 mat, 1...Vc4:c7 (c6, c5, c3) 2.Va4:e4 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 5. kole

I. Čechová (Sp. Nová Ves), Č. Bára (Jackov), P. Durst (Levoča), J. Fabiny (Bindt), J. Fedor (Jaklovce), M. Gajdoš (Zamutov), F. Hadušovský (Hrabušice), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), Marián Jurkovský (Sp. Nová Ves), J. Krištofóry (Iliašovce), O. Krištofóry (Smižany), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), A. Mitrík (Prakovce), F. Paluška (Michalovce), V. Pipta (Trebišov), L. Radi (Malý Horeš), A. Štalmach (Bardejov) a J. Frický (Bardejov) po 13 bodov. J. Fábry (Poprad), Š. Fabiny (Sp. Nová Ves), M. Homza (Prakovce), S. Kovaľský (Gelnica), P. Pekarčík (Sp. Nová Ves), F. Šimko (Prakovce) a F. Tvaružek (Svit) po 11 bodov. L. Hromjak (Prakovce) 9 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) a K. Suchár (Prešov) po 6 bodov. E. Spišáková (Košice) 5 bodov. M. Maťaš (Košice), O. Alexaj (Mengusovce) a R. Valuška (Lastomír) po 4 body. M. Legat (Košice) 2 body.


Vzad <<  >> Vpred